Seksisme en seksuele intimidatie op straat aanpakken!

De uizending van de documentaire 'Femme de la rue' van Sofie Peeters vorige donderdag op Canvas heeft heel wat weerklank gevonden. Het probleem is jammer genoeg niet nieuw. De discussie over de aanpak van seksuele intimidatie in Brussel werd reeds in mei gevoerd in het Vlaams Parlement naar aanleiding van een parlementaire vraag van Yamila Idrissi. Ann trad Yamilla bij.

De uizending van de documentaire 'Femme de la rue' van Sofie Peeters vorige donderdag op Canvas heeft heel wat weerklank gevonden. Het probleem is jammer genoeg niet nieuw. De discussie over de aanpak van seksuele intimidatie in Brussel werd reeds in mei gevoerd in het Vlaams Parlement naar aanleiding van een parlementaire vraag van Yamila Idrissi. Ann trad Yamilla bij.

De cijfers tonen aan dat seksuele intimidatie een groeiend probleem is in onze hoofdstad. In 2011 deden 270 vrouwen aangifte van aanranding of openbare zedenschending in Brussel. Het aantal voorvallen zal nog veel hoger liggen, want we kunnen veronderstellen dat veel vrouwen geen klacht indienen.

Sinds april is de Hollaback!-beweging ook in Brussel actief. Deze internationale beweging heeft als doel het bestrijden van seksuele intimidaties.

Ann Brusseel: "Onaanvaardbaar gedrag ten aanzien van vrouwen en holebi's kan niet! Beide vloeien voort uit een heel erg foute machohouding. Het gaat om agressief en respectloos machogedrag ten aanzien van mensen die zich niet met die machocultuur willen vereenzelvigen.Het is een zeer complex probleem, dat zich niet beperkt tot de spreekwoordelijke 'kortgerokte en gedecolleteerde' vrouwen. De media schuiven een bepaald vrouwbeeld naar voren, en jonge meisjes die daaraan willen beantwoorden botsen op een samenleving die daat eigenlijk niet voor klaar is. Een bewustmakingscampagne moet misogynie tegengaan.'

Minister Smet kondigde een participatief onderzoek aan naar de problematiek van 'hate crimes' en gaybashing in Brussel-stad. Gedurende een jaar zal een onderzoeker dag en nacht rondlopen in enkele Brusselse probleembuurten. Het is de bedoeling da hij met daders en potentiële daders spreekt en met de gemeenschappen waar ze uit komen. Uiteraard zal de onderzoeker ook met slachtoffers spreken, met de holebigemeenschap en met de verschillende verenigingen. Via dit 'participatief onderzoek' wil het beleid meer inzicht krijgen in de mechanismen en oorzaken van dit gedrag. Zo kan er ook aan remedies gewerkt worden. Voor dit onderzoek werd er ongeveer 40.000 euro vrijgemaakt.

Naar aanleiding van de spraakmakende documentaire kondigde minister van Binnenlandse Zaken Milquet aan dat er in het najaar een wetsontwerp over seksisme komt. "Seksistische opmerkingen en beledigingen moeten streng veroordeeld worden om het gevoel van straffeloosheid te doorbreken." De minister denkt aan het inzetten van gemeentelijke administratieve boetes (de GAS-boetes).

In Brussel gaan dergelijke GAS-boetes al in vanaf 1 september. Daarvoor is in mei een conventie gesloten met het parket.  Er loopt ook een campagne tegen "hate crimes".

Ann Brusseel blijft deze problematiek uiteraard verder opvolgen. 

Lees hier het volledige verslag van de bespreking rond de "aanpak van seksisme in Brussel" in de commissie gelijke kansen van 24 mei 2012.

In bijlage kunt u het artikel uit De Standaard van 28 juli 2012 lezen.