Samenwerken voor heropleving Kanaalzone

Dat het kanaal herleeft, wordt stilaan duidelijk. Zo ijverde Open Vld-parlementslid Carla Dejonghe zes jaar lang voor een toeristische pendeldienst op het Brusselse kanaal. Anno 2013 wordt het plan van Dejonghe gerealiseerd: sinds 1 mei vaart de Brussels-Brabantse waterbus zes maal per dag tussen de stadscentra van Brussel en Vilvoorde, een 10 km lang traject op het Zennekanaal.

Dat het kanaal herleeft, wordt stilaan duidelijk. Zo ijverde Open Vld-parlementslid Carla Dejonghe zes jaar lang voor een toeristische pendeldienst op het Brusselse kanaal. Anno 2013 wordt het plan van Dejonghe gerealiseerd: sinds 1 mei vaart de Brussels-Brabantse waterbus zes maal per dag tussen de stadscentra van Brussel en Vilvoorde, een 10 km lang traject op het Zennekanaal.

Maar ook in Molenbeek en Anderlecht groeit de behoefte om het kanaal meer te integreren in de stad. De toeristische pendeldienst is alvast een goed begin maar Vlaams Parlementslid en Anderlechts gemeenteraadslid, Ann Brusseel, en Molenbeeks schepen voor Openbare Werken, Jan Gypers, willen dat de twee gemeenten samenwerken aan een visie die de gemeentegrenzen overstijgt. Zo ijveren Brusseel en Gypers voor een nieuw wijkcontract rond het kanaal dat beide gemeenten omvat. Daarnaast willen ze ook maatregelen die verkrotting en verloedering bestraffen.

Brusseel: “We zien dat de kanaalzone niet langer alleen het terrein is van pakhuizen, garages en bedrijven, maar dat er meer plaats komt voor huisvesting en recreatie. Het is een buurt met veel potentieel die ook de belangstelling van de overheid geniet. Het idee van de recreatieve waterbus is nu realiteit geworden. Dat is fijn, maar de boot mag best wel tot Anderlecht varen en halt houden aan de Biestebroekkaai, waar we een mooie groene zone kunnen maken met veel ruimte voor sport en ontspanning. Voorts moeten we nog inspanningen leveren voor de opwaardering van Kuregem, om heel de kanaalzone te doen bloeien. Samen met de GOMB heeft Anderlecht een aantal projecten gepland die de strook langs het kanaal zullen verfraaien, o.a. met de nodige woningen. Nu loopt ook het derde wijkcontract voor de buurt tussen de Ropsy Chaudronlaan en de Bergense steenweg. Eigenlijk moeten we vooral een plan uittekenen dat het kanaal oversteekt. De betrokken gemeenten moeten hiervoor met elkaar rond de tafel. Molenbeek is er alvast voor te vinden.”

In Molenbeek is bevoegd Schepen voor Wijkcontracten Jan Gypers alvast voorstander.

Gypers: “Momenteel werken we nu aan de uitvoering van het wijkcontract rond de Leopold II-Laan, één van de belangrijkste verbindingsassen naar Brussel-Stad die ook naar het kanaal leidt. Aan het kanaal zelf lopen er verschillende huisvestingsprojecten en we merken dat veel mensen graag in de kanaalbuurt willen wonen. Het is dus belangrijk dat ditzelfde kanaal nog beter geïntegreerd wordt in het stadsweefsel. Daarom moet de buurt errond opgewaardeerd worden, zodat mensen er graag buiten komen. Ooit was de kanaalzone het industriële hart van Brussel, maar de industrie trok stilaan weg, o.a. naar vlot bereikbare terreinen in Anderlecht en Vorst. Het gevolg was dat er veel leegstand kwam en de hele buurt verloederde. Nu zorgt de – al dan niet illegale – autohandel voor problemen in de Heyvaertwijk. Zowel Anderlecht als Molenbeek willen best wel de kanaalzone via wijkcontracten opwaarderen.”

Brusseel: “Inderdaad, met een intensieve samenwerking zodat we zicht hebben op de verdere uitwerking van een vernieuwde woonwijk. Ik denk bijvoorbeeld aan het feit dat er voldoende groene ruimtes moeten zijn, speelpleintjes, crèches en een school. We moeten ook moeite doen om diverse handelaars naar die buurt te halen. Voorts moet een opgewaardeerde wijk verder onderhouden en gesteund worden. De overheid doet zo een zware investering, maar het is een maat voor niks als vervolgens de veiligheid en netheid van de buurt niet gegarandeerd worden. De buurtbewoners kunnen zelf een groot verschil maken, maar de gemeente moet streng optreden tegen sluikstorten, verkrotting, overlast en vandalisme. Ik ben voorstander van een bijkomende taks voor eigenaars die weigeren hun huizen te onderhouden. Wat in Schaarbeek kan, gaat ook in Anderlecht. Alleen door een beleid te voeren met wortel én stok zullen de kanaalbuurten helemaal heropleven.”