Samenstelling nieuwe ambtelijke commissie gelijke kansen

Samenstelling

Ann Brusseel: "Uit het antwoord van minister Smet blijkt dat hij de bestaande inhoudelijke expertise wenst te behouden en uit te breiden – wat uiteraard enkel maar positief kan zijn.

Samenstelling

Ann Brusseel: "Uit het antwoord van minister Smet blijkt dat hij de bestaande inhoudelijke expertise wenst te behouden en uit te breiden – wat uiteraard enkel maar positief kan zijn.

Procedure

Het proces van de hersamenstelling van de ambtelijke Commissie Gelijke Kansen werd op 9 juli 2010 officieel opgestart. Op die datum bepaalde de Vlaamse Regering niet enkel nieuwe OCM-doelstellingen. Zij besliste ook om aan de voorzitters van de managementcomités van elk van de 13 beleidsdomeinen opdracht te geven om tegen 1 september 2010 aan de Vlaamse Regering een voorstel over te maken met betrekking tot de samenstelling van de Commissie Gelijke Kansen.

Criteria

Binnen de Commissie Gelijke Kansen gewerkt zal worden rond twee inhoudelijke clusters, namelijk gender en seksuele identiteit enerzijds, en handicap en toegankelijkheid anderzijds.

  • Elk beleidsdomein moet met minstens één persoon vertegenwoordigd zijn in de Commissie Gelijke Kansen. Bij ministeries die voor meerdere ministers werken, werd gevraagd om vanuit het departement minstens één vertegenwoordiger voor te dragen per bevoegdheid die onder een specifieke functioneel bevoegde minister valt.
  • Wat het profiel van de commissieleden betreft is het aangewezen dat zij aan beleidsvoorbereiding doen en een goed zicht hebben op het beleid dat binnen hun beleidsdomein wordt ontwikkeld.
  • Indien er meerdere personen worden voorgesteld moet ervoor gezorgd worden dat maximaal 2/3 van hetzelfde geslacht is.

De Vlaamse Regering zal op basis van de voorstellen van de voorzitters van de managementcomités een finale selectie maken. Dit gebeurt wellicht in de loop van oktober. De Vlaamse Regering besliste op 9 juli 2010 dat, in afwachting van de oprichting van een nieuwe Commissie Gelijke Kansen, de commissie in haar huidige samenstelling verder werkt aan de realisatie van het OCM-proces.

Lees hier het volledig verslag van de schriftelijke vraag (SV 551) rond de samenstelling van de commissie Gelijke Kansen.