Richtlijnen inzake toegankelijkheid worden geïmplementeerd in de Sociale woningbouw

Actieplannen toegankelijkheid – Sociale Woningbouw

In juli 2008 werden in het kader van de toepassing van de open coördinatiemethode in het Vlaamse gelijke kansenbeleid zes actieplannen voor het beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed voor de periode 2008-2009 ingediend.

Deze actieplannen hadden allen tot doel de toegankelijkheid te verbeteren.

Twee van die actieplannen vielen onder de verantwoordelijkheid van het extern verzelfstandigd agentschap (EVA) Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.

Actieplannen toegankelijkheid – Sociale Woningbouw

In juli 2008 werden in het kader van de toepassing van de open coördinatiemethode in het Vlaamse gelijke kansenbeleid zes actieplannen voor het beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed voor de periode 2008-2009 ingediend.

Deze actieplannen hadden allen tot doel de toegankelijkheid te verbeteren.

Twee van die actieplannen vielen onder de verantwoordelijkheid van het extern verzelfstandigd agentschap (EVA) Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.

Het gaat om de actieplannen:

Voltooien van het project inzake het opnemen van richtlijnen m.b.t. toegankelijkheid, aanpasbaar bouwen, wonen van ouderen en aangepast bouwen in de concept- en ontwerponderrichting van de VMSW.

Informeren en stimuleren van sociale huisvestingactoren.

Van deze twee actieplannen zijn echter geen verslagfiches in de bundel opgenomen.

Deze twee actieplannen hadden beide als strategische doelstelling het nastreven van een integrale toegankelijkheid, wat betekent dat alle voorzieningen voor leven, wonen en werken effectief bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar zijn voor iedereen, ook voor personen met een handicap. Ook de operationele doelstelling: “het verhogen van de integrale toegankelijkheid van de publieke infrastructuur die verbonden is aan specifieke beleidsdomeinen”, is voor beide actieplannen dezelfde.

Evaluatie?

Ann Brusseel: "Ik wou vooral weten waarom er geen verslagfiche voor deze twee actieplannen werd opgenomen in de bundel en of alle verwachte resultaten werden bereikt."

Uit de verslagfiches blijkt dat de output voor beide actieplannen ruimschoots werd gerealiseerd. Ik zet hier nog even de belangrijkste realisaties op een rijtje:

Woonbeeld databank

Zo staat de woonbeeld databank on-line. Via deze databank kunnen projecten opgezocht worden aan de hand van locatie, bouwjaar en bijzondere kenmerken zoals levenslang wonen, wonen voor ouderen, …
 

Meegroeiwonen en C2008

Pubicatie ontwerpgids meegroeiwonen en C2008 – de conceptnota voor sociale woningbouw.

Ondersteunen en informeren sociale huisvestingsactoren

Toegankelijkheid maakt bij de sociale huisvestingsmaatschappijen integraal deel uit van het ontwerpproces en de realisatie van projecten voor aangepast / aanpasbaar wonen, wonen voor ouderen,… zowel op vlak van woningbouw als infrastructuur. En dat is zeer belangrijk! De VMSW nam de streefdoelen inzake toegankelijkheid mee in haar beheersovereenkomst.

Ann Brusseel: "Ik zal er verder op toezien dat toegankelijkheid en levenslang wonen integraal deel uitmaakt van de sociale woningbouw, nu en in de toekomst."

Lees hier het volledige verslag van deze parlementaire (SV 480) samen met de verslagfiches voor de twee actieplannen rond "toegankelijkheid in de sociale woningbouw."