Renovatie-dossier Koninklijk Conservatorium Brussel

Vlaams volksvertegenwoordiger Ann Brusseel (Open Vld) ontving vandaag het antwoord op haar schriftelijke vraag over de stand van zaken rond het renovatie-dossier van het Koninklijk Conservatorium in Brussel.

Oprichting vennootschap

Vlaams volksvertegenwoordiger Ann Brusseel (Open Vld) ontving vandaag het antwoord op haar schriftelijke vraag over de stand van zaken rond het renovatie-dossier van het Koninklijk Conservatorium in Brussel.

Oprichting vennootschap

De Federale Regering, de Franse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap hebben zich eindelijk bereid verklaard om samen een vennootschap op te richten of te participeren in een vennootschap die de renovatie en de latere exploitatie van het gebouw en van de site op zich zal nemen. Minister Smet liet weten dat de oprichtingsakte van de rennovatievennootschap nog niet ondertekend werd, maar dat het de bedoeling is dat dit zo snel mogelijk gebeurt. Het is de bedoeling dat de overdracht van de gebouwen nog deze legislatuur plaatsvindt, doch dit zou afhankelijk zijn van de federale overheid die de eigenaar is.

Er is nog geen duidelijkheid over de vertegenwoordiging van de verschillende partijen in de vennootschap, dus ook niet over de eventuele rol van BOZAR in deze.

Ann Brusseel: “Ik ben blij dat er eindelijk een akkoord is, maar hoop dat de oprichtingsakte nu inderdaad nog voor de verkiezingsperiode ondertekend zal worden. Het is al lang vijf na twaalf voor het gebouw van het Koninklijk muziekconservatorium en we kunnen ons nu echt geen nodeloze vertragingen meer permitteren. Er moet ook snel duidelijkheid komen over de vertegenwoordiging van de verschillende partijen en de rol van BOZAR, zodat de renovatie kan worden voorbereid.”

Meetstaten gebouw & Masterplan

De meetstaten van het gebouw zouden klaar zijn, maar deze werden nog niet officieel bekendgemaakt door de Regie der Gebouwen of de bevoegde staatssecretaris. Het masterplan voor de renovatie wordt momenteel wel reeds voorbereid door de Regie der Gebouwen om geen tijd te verliezen.