Renovatie-dossier Koninklijk Conservatorium Brussel

Het Koninklijk Conservatorium van Brussel bevindt zich al jaren in een zorgwekkende toestand. Het geklasseerd gebouw met de beroemde concertzaal vraagt een dringende en alomvattende renovatie.

Het Koninklijk Conservatorium van Brussel bevindt zich al jaren in een zorgwekkende toestand. Het geklasseerd gebouw met de beroemde concertzaal vraagt een dringende en alomvattende renovatie.

De site aan de Regentschapsstraat is eigendom van de Regie der Gebouwen. Tot vandaag was het niet openbaar bekend, ook niet bij de directie van het Conservatorium, welke bedragen de eigenaar precies begrootte en besteedde aan onderhoudswerken, zo vernam Ann Brusseel deze zomer bij een bezoek aan de school. Daarom vroeg ze haar collega in de Kamer, Volksvertegenwoordiger Nele Lijnen (Open Vld), om een overzicht op te vragen van de herstellingswerken en de bedragen die hieraan besteed waren. Bevoegd Minister Jan Jambon gaf de stand van zaken rond het renovatie-dossier van het Koninklijk Conservatorium in Brussel.

Uitbestedingen Regie der Gebouwen

“Uit de cijfers blijkt dat de Regie der Gebouwen de afgelopen tien jaar een bedrag van bijna 1,3 miljoen euro uitgaf aan dringende herstellingswerken die vooral de veiligheid en het minimaal behoud van gebouw en site ten goede kwamen. Er werden vooral bedragen besteed om asbest uit het gebouw te verwijderen en het dak, de liften en verwarming en elektriciteit te herstellen. Daarnaast werden relatief beperkte uitgaven voorbehouden aan onderhoudswerken,” stellen Lijnen en Brusseel vast.

Vanuit het Vlaams Parlement volgt Brusseel dit dossier al enige tijd op (Open Vld). Brusseel is tevreden de cijfers nu in handen te hebben en een zicht te hebben op wat al gerealiseerd is en wat nog moet komen. Gezien de staat van het gebouw kon men even goed vermoeden dat er maar weinig hersteld werd de voorbije jaren. “De bedragen die door de Regie der Gebouwen sinds 2004 werden begroot en uitbesteed aan het onderhoud van het gebouw hebben de verdere verkrotting niet kunnen tegenhouden. Men had minstens alle dringende herstellingen moeten uitvoeren. Ik blijf echter de hoop koesteren dat de effectieve renovatie binnen afzienbare termijn aan de orde komt.”

Renovatie

De renovatie en latere exploitatie van gebouw en site zal georganiseerd worden binnen een vennootschap in oprichting, waar de Federale Regering, de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap in vertegenwoordigd zullen zijn. Overleg met de Erasmushogeschool Brussel, waaronder het Koninklijk Conservatorium als School of Arts functioneert, werd door Vlaams Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Sven Gatz (Open Vld) op 27 juni 2015 in het Vlaams Parlement aan Ann Brusseel bevestigd. De feitelijke renovatiewerken zouden vanaf 2018 kunnen aanvatten.