Publieke plaatsen moeten ook toegankelijk zijn voor mensen met een assistentiehond!

Het decreet voor de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor personen met een assistentiehond werd op 20 maart 2009 al goedgekeurd in het Vlaams parlement. Dit decreet moet de toegang van een assistentiehond tot publieke plaatsen garanderen. Maar doordat er nog geen uitvoeringsbesluiten zijn, is het decreet nog steeds dode letter. Lees: de Vlaamse regering en haar administratie zorgden nog steeds niet voor de uitvoering van een democratisch genomen beslissing.

Het decreet voor de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor personen met een assistentiehond werd op 20 maart 2009 al goedgekeurd in het Vlaams parlement. Dit decreet moet de toegang van een assistentiehond tot publieke plaatsen garanderen. Maar doordat er nog geen uitvoeringsbesluiten zijn, is het decreet nog steeds dode letter. Lees: de Vlaamse regering en haar administratie zorgden nog steeds niet voor de uitvoering van een democratisch genomen beslissing.

Ann Brusseel: " België heeft in juli 2009 werd het VN-Verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap aangenomen. Dit houdt in dat de verschillende overheden in ons land voor gelijke kansen moet zorgen voor mensen met een handicap. Dit betekent onder andere dat de Vlaamse overheid ervoor moet zorgen dat alle infrastructuren voor hen toegankelijk zijn, even vlot als voor mensen die geen fysieke beperkingen hebben. Zolang het decreet niet in werking kan treden, duurt de discriminatie van andersvaliden met een assistentiehond verder wanneer ze de publieke plaatsen in Vlaanderen willen betreden. Dit kan echt niet. Daarom heb ik al verschillende keren aangedrongen bij de ministers voor Welzijn (Jo Vandeurzen) en deze voor Gelijke Kansen (Pascal Smet) om de huidige knelpunten weg te werken. Ze moeten er dringend voor zorgen dat dit decreet kan worden uitgevoerd."

De twee belangrijkste knelpunten zijn ten eerste de regeling van de attestatie en ten tweede, wie er moet worden opgetreden bij inbreuken en op welke manier.

Of dit moest geregeld worden via een uitvoeringsbesluit op het Gelijke kansendecreet of niet, vormde het voorwerp van een lange discussie. Nu is de knoop doorgehakt. Het decreet van 20 maart 2009 over de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor personen met een assistentiehond (B.S. 8 mei 2009) zal nu aangepast worden, in die zin dat de politie bevoegd zal zijn om de inbreuken op het toegangsrecht vast te stellen. Zo worden strafrechtelijke vervolging en geldboetes voor wie toegang weigert aan de assistentiehond mogelijk.

Tweede knelpunt is de regeling van de attestatie. Hierover werd in september voor het eerst overleg gepleegd tussen het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en de sector, maar tot nu toe is hierover nog discussie.

Ann Brusseel: "Ik hoop dat het knelpunt rond de attestatie van de opleiding van de honden en de trainers snel kan worden uitgeklaard. Samen met de aangekondigde aanpassing van het decreet moet de attestatie ertoe leiden dat het toegangsrecht voor andersvaliden vergezeld van een assistentiehond eindelijk gewaarborgd wordt. Ik zal de Ministers Smet en Vandeurzen op de hielen blijven zitten, tot dit in orde is."