Publicatie boek 30 jaar Gordel: maatschappelijke relevantie?

BLOSO

BLOSO (het Agentschap voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie) is de sportadministratie van de Vlaamse overheid.

Een van haar kerntaken is de promotie van sport in Vlaanderen. In het kader van die sportpromotie organiseert BLOSO een aantal grote sportpromotionele evenementen zoals de Gordel.

Boek "De Gordel – 30 jaar gewogen en bewogen"

Naar aanleiding van 30 jaar Gordel publiceerde BLOSO dit jaar een luxueus boek: ‘De Gordel – 30 jaar gewogen en bewogen’.

BLOSO

BLOSO (het Agentschap voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie) is de sportadministratie van de Vlaamse overheid.

Een van haar kerntaken is de promotie van sport in Vlaanderen. In het kader van die sportpromotie organiseert BLOSO een aantal grote sportpromotionele evenementen zoals de Gordel.

Boek "De Gordel – 30 jaar gewogen en bewogen"

Naar aanleiding van 30 jaar Gordel publiceerde BLOSO dit jaar een luxueus boek: ‘De Gordel – 30 jaar gewogen en bewogen’.

Ann Brusseel: "Ik had vragen over de kostprijs, de maatschappelijke meerwaarde en relevantie en de verspreiding van het boek. Onderstaand kunt u de antwoorden van de minister lezen."

Kostprijs?

De realisatie van het boek gebeurde in eigen Bloso-beheer (prepress inbegrepen). Het drukken gebeurde extern. De totale kostprijs bedraagt 39 000€ en werd gefinancierd via de Bloso-begroting. De oplage is 6000 exemplaren.

Maatschappelijke meerwaarde en relevantie?

Minister Muyters: " Enerzijds heeft Bloso met de samenstelling en uitgave van het boek ‘De Gordel – 30 jaar gewogen en bewogen’ de organisatie van de feestelijke editie van dit jaar (30 jaar de Gordel) extra onder de aandacht willen brengen. Het boek werd dan ook op een wervende manier gebruikt bij de inschrijvingen voor de Gordel.
Anderzijds wil het boek, aan de hand van de geschiedenis van een manifestatie die in de groene rand rond Brussel uitgroeide tot een massa-evenement, een toegankelijk beeld schetsen van een problematiek die de streek en intussen het hele land al 3 decennia in haar greep houdt. Met dit boek wordt verstaanbaar wat voor veel niet-inwoners van BHV tot nu toe onbegrijpelijk was. En dat aan de hand van een eenvoudig verhaal over de strijd voor het respect van het Vlaams karakter in de streek rond Brussel. Anders gezegd, een verhaal over thuis zijn en zich thuis voelen, met alle daarvoor bepalende factoren: van plaatselijk grondbeleid tot maatschappelijke integratie. Het vertelt het verhaal van de groene rand rond Brussel waarin groeiende Vlaamse bewustwording contrasteert en confronteert met een toenemende druk door verfransing. Het is nochtans bewust geen politiek boek. Er worden geen standpunten ingenomen of theorieën verkondigd. Er worden getuigenissen genoteerd, meningen geventileerd van direct betrokkenen. En dat zijn zowel de initiatiefnemers van toen, de organisatoren van nu, als de trouwe deelnemers. Op die manier wil het boek over een sportief evenement ook een sociale, culturele en maatschappelijke meerwaarde bieden, die bovendien niet alleen streekgebonden, maar voor heel Vlaanderen relevant is als voorbeeld van een ontvoogdingsproces. "

Verspreiding?

Het boek ‘De Gordel – 30 jaar gewogen en bewogen’ wordt niet te koop aangeboden, noch via een commercieel circuit verspreid. Het werd gratis verstuurd aan de leden van de Vlaamse Regering, de leden van het Vlaams Parlement, de Vlaamse leden van de Federale Regering, de Vlaamse senatoren, de Vlaamse federale parlementsleden, de Vlaamse leden van de Brusselse Regering, de Vlaamse leden van het Europees Parlement, de voorzitters van de Vlaamse politieke partijen, de gouverneur en bestendig afgevaardigden van de provincie Vlaams-Brabant, de sponsors van de Gordel en de medewerkers aan het boek. Bovendien kon iedereen die zich online inschreef voor de Gordel deelnemen aan een wedstrijd met als prijs een exemplaar van het boek, waarmee de wervende kracht van het boek benut werd. Elk Gordeltrefpunt heeft 120 boeken gekregen om ter plaatse te verdelen. Bovendien maakten de boeken deel uit van de ‘Super Prijzenpot’ voor de deelnemers aan de Gordel. Ook zijn in de overeenkomsten met de sponsors van de Gordel afspraken gemaakt voor verspreiding van het boek onder klanten en geïnteresseerden. Op deze wijze werd een deel van de kosten voor het boek gerecupereerd. Dit boek is een naslagwerk over de Gordel en zal dus verder worden verspreid aan alle geïnteresseerden.

Lees hier het volledig verslag van de schriftelijke vraag (SV 605) over de BLOSO-publicatie "De Gordel 30 jaar gewogen en bewogen".