Programmering levensbeschouwelijke programma’s VRT

Reeds jaren worden op de openbare omroep de levensbeschouwelijke programma's Braambos en Lichtpunt uitgezonden. Deze uitzendingen behandelen uiteenlopende thema's binnen een specifiek levensbeschouwelijk kader en bieden een diepgaande analyse van de thematiek. In een opiniestuk gepubliceerd in De Standaard dd 24/3, werd de ongelukkige programmering van Lichtpunt en Braambos aan de orde gesteld.

Reeds jaren worden op de openbare omroep de levensbeschouwelijke programma's Braambos en Lichtpunt uitgezonden. Deze uitzendingen behandelen uiteenlopende thema's binnen een specifiek levensbeschouwelijk kader en bieden een diepgaande analyse van de thematiek. In een opiniestuk gepubliceerd in De Standaard dd 24/3, werd de ongelukkige programmering van Lichtpunt en Braambos aan de orde gesteld.

Nochtans halen deze levensbeschouwelijke en zingevingsprogramma’s mooie kijkcijfers, ondanks het onmogelijke uur waarop ze worden uitgezonden en ondanks een ritme en aanpak die enorm verschillen van die van de primetimeprogramma's. Ook het succes van de televisiereeks “In godsnaam” van Annemie Struyf geeft aan dat heel wat kijkers geïnteresseerd zijn in levensbeschouwelijke programma's en niet alleen in oppervlakkig entertainment.

De digitale heruitzendingsmogelijkheden “net gemist” en “ooit gemist” zijn hier geen optie voor de digitale televisiekijker, want noch “Braambos”, noch “Lichtpunt” behoren tot het aanbod aan programma’s dat men kan aanvragen om opnieuw te bekijken.

1. Waarom worden Lichtpunt en Braambos door de openbare omroep geprogrammeerd op momenten die minder evident zijn voor de kijker, zijnde om 23 uur en de zondagochtend om 9 uur?

De uitzendingen door derden worden buiten het reguliere aanbod van de netten geprogrammeerd.
De oorspronkelijke afspraak was een uitzending op zondagavond op Canvas, na het eigen Canvas-aanbod.
Om tegemoet te komen aan de opmerking dat de zondagavonduitzending “laat” geprogrammeerd wordt, heeft de VRT beslist om vanaf juni 2005 een bijkomende programmering op Eén op zondagvoormiddag te plannen. Sindsdien worden Lichtpunt en Braambos op zondagvoormiddag uitgezonden op Eén en ’s avonds herhaald op Canvas.

2. Waarom maken deze programma’s geen deel uit van het digitale aanbod “net gemist” en “ooit gemist”?

Strikt genomen zijn deze uitzendingen geen VRT-uitzendingen. De VRT geeft echter mee dat zij open staat om met de betrokken partijen hierover gesprekken te voeren.

3. Op basis van welke criteria wordt beslist welke programma’s aangevraagd kunnen worden door digitale kijkers die gebruik wensen te maken van “net gemist” en “ooit gemist”?

De VRT hanteert het principe dat de uitgezonden programma’s gedurende 7 dagen aangeboden worden in Net Gemist (abonnementsformule) en in Ooit Gemist (betalend per aanvraag). Dit is dan ook vooral een rechtenkwestie: van de aangekochte programma’s heeft de VRT niet altijd de rechten om deze in het Net Gemist- of het Ooit Gemist-aanbod aan te bieden.
De VRT probeert bij het afsluiten van nieuwe contracten met internationale distributeurs zoveel mogelijk rechten te verwerven om aanbod-op-aanvraag (Net Gemist en Ooit Gemist) te kunnen aanbieden.

Verslag SV 136 – Levensbeschouwelijke programma's VRT programmering