Problematiek instroom van en tekort aan leerkrachten met een master diploma

Het arbeidsmarktrapport voor het basis- en het secundair onderwijs stelt dat het voor de onderwijskwaliteit belangrijk is dat er voldoende masters aan de slag zijn in het secundair onderwijs. Maar het aantal inschrijvingen in de lerarenopleiding daalt, wat op zijn beurt een dalende instroom betekend, met een dreigend tekort aan masters in het onderwijs tot gevolg. Tijd voor een discussie in de onderwijscommissie.

Het arbeidsmarktrapport voor het basis- en het secundair onderwijs stelt dat het voor de onderwijskwaliteit belangrijk is dat er voldoende masters aan de slag zijn in het secundair onderwijs. Maar het aantal inschrijvingen in de lerarenopleiding daalt, wat op zijn beurt een dalende instroom betekend, met een dreigend tekort aan masters in het onderwijs tot gevolg. Tijd voor een discussie in de onderwijscommissie.

De VLIR (Vlaamse Interuniversitaire Raad) pleitte enkele maanden geleden voor de veralgemeende invoering van masters van 120 studiepunten in plaats van de 60 studiepunten vandaag in de humane en de sociale wetenschappen. In die opleiding zou er ook een afstudeerrichting of een professioneel traject lerarenopleiding van 60 studiepunten kunnen worden ingericht. Zo zou de specifieke lerarenopleiding geïntegreerd zijn in de tweejarige master van 120 studiepunten. Dit zou een verlenging van de master van 1 tot2 jaar betekenen. Bij de studenten zelf zou zo’n algemene uitbreiding niet op gejuich onthaald worden.

Ann Brusseel: “Ik maak me zorgen over het tekort aan leerkrachten met een master opleiding in het secundair onderwijs. De onderwijskwaliteit is zeer belangrijk en moet gewaarborgd blijven. Ik denk dat als er geopteerd wordt voor een algemene verlenging van de master naar twee jaar, de lerarenopleiding daarin geïncorporeerd moet worden. Als studenten nog een extra half jaar moeten bijstuderen voor hun lerarenopleiding vrees ik dat het moeilijk zal worden om hen te motiveren, met alle gevolgen vandien. Ook de evaluatie van het lerarenberoep is van groot belang in dit debat. Minister Smet stelt dat hij met het oog op OD XXI een voorstel zal doen over de indaling van de lerarenopleiding. Ik ben benieuwd.”

Lees hier het volledige verslag van deze parlementaire vraag.