Politiek voor & samen met de burgers

Een open en warme samenleving heeft verbondenheid nodig. De politiek moet haar werk goed doen, om mensen te ondersteunen. Maar dat alleen is niet genoeg.

Mensen die overleggen en samenwerken, in het kader van een wijkcomité, een vereniging of helemaal los daarvan, kunnen een wijk doen veranderen. Mensen zorgen voor verbondenheid en leefbaarheid, niet alleen wetten en regels.

Een open en warme samenleving heeft verbondenheid nodig. De politiek moet haar werk goed doen, om mensen te ondersteunen. Maar dat alleen is niet genoeg.

Mensen die overleggen en samenwerken, in het kader van een wijkcomité, een vereniging of helemaal los daarvan, kunnen een wijk doen veranderen. Mensen zorgen voor verbondenheid en leefbaarheid, niet alleen wetten en regels.

Daarom vind ik het belangrijk om de inwoners van Anderlecht aan te moedigen om dingen te doen in hun wijk, zoals bijvoorbeeld meehelpen met huiswerkbegeleiding of de organisatie van een straatfeest. Daarom moeten de lokale politici ook regelmatig contact hebben met de bewoners van de verschillende wijken en hun comités, zodat ze ons van hun bezorgdheden en voorstellen kunnen op de hoogte brengen.

Voor de gemeente beslist grote projecten uit te voeren, moet ze eerst in dialoog gaan met de bevolking.

Met overleg, samenwerking en engagement kunnen we van Anderlecht een fantastische gemeente maken. Samen kunnen we Anderlecht doen scoren!