Particuliere dierenbegraafplaatsen in Vlaanderen – wettelijke aanpassingen in de eindfase

Tijdens de vorige legislatuur (12 november 2008) werd het voorstel van resolutie van Open Vld Vlaams Volksvertegenwoordiger Laurence Libert en anderen betreffende het creëren van een regelgevend kader voor dierenbegraafplaatsen in Vlaanderen unaniem goedgekeurd door het Vlaams parlement.

Tijdens de vorige legislatuur (12 november 2008) werd het voorstel van resolutie van Open Vld Vlaams Volksvertegenwoordiger Laurence Libert en anderen betreffende het creëren van een regelgevend kader voor dierenbegraafplaatsen in Vlaanderen unaniem goedgekeurd door het Vlaams parlement.

Ann Brusseel: “Heel wat mensen hebben behoefte aan een rouwproces bij het overlijden van hun huisdier en wensen een dierenbegraafplaats waar ze terecht kunnen om hun huisdier te herdenken. Ik vroeg de Minister naar de huidige stand van zaken. Van zodra de wetgeving op punt staat zal het ook effectief mogelijk zijn om dierenbegraafplaatsen in Vlaanderen uit te baten.”

VLAREM

Uit het antwoord van Minister Schauvliege blijkt dat momenteel de laatste hand wordt gelegd aan de wijziging van VLAREM. Van zodra dit besluit gefinaliseerd is wordt het ter inzage en voor commentaar op de website van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie geplaatst. Hierdoor wordt aan iedereen de mogelijkheid tot inspraak geboden. Vervolgens worden de teksten aan de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), de Minaraad en de Raad van State voorgelegd. De afronding van het besluitvormingsproces rond VLAREM is gepland voor het najaar van 2011.

Besluit Dierlijk Afval

Het besluit Dierlijk Afval moet ook aangepast worden om in overeenstemming te zijn met de Europese verordening betreffende dierlijke bijproducten. De OVAM stelt voor om het besluit uit te breiden van een besluit Dierlijk Afval naar een besluit Dierlijke Bijproducten, overeenkomstig de titel van de verordening. Een voorontwerp van dit nieuwe besluit werd al besproken op twee overlegvergaderingen met de betrokken sectoren en overheden, in november en december. De opmaak van dit besluit heeft enige vertraging opgelopen aangezien de Europese implementatieverordening voor dierlijke bijproducten nog niet goedgekeurd is. De afronding van de goedkeuringsprocedure voor het nieuwe besluit Dierlijke Bijproducten wordt eveneens verwacht in de loop van 2011.

Ann Brusseel: “Het is duidelijk dat momenteel de laatste hand wordt gelegd aan de wettelijke aanpassingen om dierenbegraafplaatsen mogelijk te maken. Ik  blijf deze materie uiteraard volgen tot het ook in Vlaaanderen mogelijk is om particuliere dierenbegraafplaatsen uit te baten.”

Volledig verslag VOU 1108 dierenbegraafplaatsen 8/02/2011

Lees ook:

Vraag om  uitleg 345 van 1/12/2009 van Ann Brusseel over dierenbegraafplaatsen

Schriftelijke vraag 147 van 17/02/2010 van Ann Brusseel over de regelgeving inzake dierenbegraafplaatsen

Schriftelijke vraag 422 van 07/09/2010 van Ann Brusseel over de regelgeving inzake dierenbegraafplaatsen