Particuliere dierenbegraafplaatsen in Vlaanderen binnenkort mogelijk!

Tijdens de vorige legislatuur (12 november 2008) werd het voorstel van resolutie van Open Vld Vlaams Volksvertegenwoordiger Laurence Libert en anderen betreffende het creëren van een regelgevend kader voor dierenbegraafplaatsen in Vlaanderen unaniem goedgekeurd door het Vlaams parlement.

Tijdens de vorige legislatuur (12 november 2008) werd het voorstel van resolutie van Open Vld Vlaams Volksvertegenwoordiger Laurence Libert en anderen betreffende het creëren van een regelgevend kader voor dierenbegraafplaatsen in Vlaanderen unaniem goedgekeurd door het Vlaams parlement.

Ann Brusseel: “Heel wat mensen hebben behoefte aan een rouwproces bij het overlijden van hun huisdier en wensen een dierenbegraafplaats waar ze terecht kunnen om hun huisdier te herdenken. Ik heb dan ook bij de minister aangedrongen het tijdspad vast te leggen voor de uitvoering van deze resolutie en welke regelgeving moet worden aangepast om effectief deze dierenbegraafplaatsen in Vlaanderen te realiseren.”

In haar antwoord verwees minister Schauvliege naar de TWOL (Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek Leefmilieu) studie die in mei 2009 werd gestart en tot doel had om een regelgevend kader uit te werken voor dierenbegraafplaatsen in Vlaanderen. Uit de voorlopige conclusies van deze studie blijkt dat de federale wetgeving niet aangepast zal moeten worden, dat op Vlaams niveau er slechts minimale aanpassingen aan de Vlaamse milieuwetgeving VLAREM noodzakelijk zullen zijn. Het definitieve eindrapport wordt medio december 2009 verwacht. De effectieve aanpassingen aan de VLAREM regelgeving zullen begin 2010 kunnen starten.

Ann Brusseel: “Ik vind het zeer positief dat de federale wetgeving niet zal moeten worden aangepast en dat een minimale aanpassing van de VLAREM regelgeving normaal gezien zal volstaan. Ik kijk uiteraard uit naar het definitieve rapport van TWOL en zal deze materie zeker verder opvolgen zodat particuliere dierenbegraafplaatsen in de nabije toekomst snel mogelijk zullen zijn in Vlaanderen.”

Volledige verslag VOU 345 dierenbegraafplaatsen