Oppositie vraagt dringende aanpak capaciteitsprobleem Nederlandstalig Brussels onderwijs

De oppositiepartijen Open Vld en Groen! vragen in een met redenen omklede motie aan de Vlaamse regering om het capaciteitsprobleem in de Brusselse Nederlandstalige scholen dringend aan te pakken. deze motie wordt vandaag besproken in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement.

De tekst van de met redenen omklede motie luidt als volgt:

De oppositiepartijen Open Vld en Groen! vragen in een met redenen omklede motie aan de Vlaamse regering om het capaciteitsprobleem in de Brusselse Nederlandstalige scholen dringend aan te pakken. deze motie wordt vandaag besproken in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement.

De tekst van de met redenen omklede motie luidt als volgt:

Het Vlaams Parlement,
– gehoord de interpellaties van de heer Kris Van Dijck, mevrouw Gerda Van Steenberge en de heer Paul Delva;
– gehoord het antwoord van Vlaams minister Pascal Smet;
– rekening houdend met het feit dat er – gezien de demografische evolutie – binnen vijf jaar 15.000 à 18.000 nieuwe plaatsen nodig zijn in het Brusselse onderwijs;
– gegeven het feit dat de Vlaamse Gemeenschap, via het decreet betreffende het onderwijs XX, vooropstelt dat 55 procent van de beschikbare plaatsen in de Nederlandstalige scholen in Brussel naar Nederlandstalige kinderen moet gaan;
– rekening houdend met het feit dat daardoor nog 45 procent van de beschikbare plaatsen in de Nederlandstalige scholen in Brussel beschikbaar is voor anderstalige leerlingen;
 

– gegeven:
1° de klacht die de Franse Gemeenschap heeft ingediend bij het Grondwettelijk Hof tegen de inschrijvingsregels voor de Nederlandstalige scholen in Brussel;
2° gegeven de aankondiging van de Franse Gemeenschap om 4100 extra plaatsen te creëren in het Brusselse onderwijs;
3° gegeven de 20%-regel waardoor de Vlaamse Gemeenschap zo’n 3000 extra plaatsen voor haar rekening moet nemen;
 

– vraagt de Vlaamse Regering:
1° alles in het werk te stellen – in goede relatie met de Franse Gemeenschap – om de noodzakelijke capaciteitsuitbreiding in het Brusselse onderwijs op korte of middellange termijn te realiseren;
2° versneld werk te maken van de goedkeuring van de ingediende bouwdossiers voor de plannen voor extra scholen in Brussel;
3° erop toe te zien dat ook de kwaliteit in het Brusselse onderwijs wordt gehandhaafd en, waar noodzakelijk, wordt verbeterd;
4° mee te stappen in een permanent overleg met het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en de Franse Gemeenschap, waarbinnen de behoeften inzake onderwijsinfrastructuur, nieuwe scholen en capaciteitsuitbreiding op de voet worden gevolgd.

Ann Brusseel diende deze met redenen omklede motie in samen met haar Open Vld collega's Sven Gatz, Marleen Vanderpoorten, Fientje Moerman en Irina De Knop. Voor Groen! werd deze motie door Elisabeth Meuleman en Filip Watteeuw ondertekend.

 

Lees hier de volledige tekst van de met redenen omklede motie tot besluit van de op 14 maart 2011 door de heer Kris Van Dijck, mevrouw Gerda Van Steenberge en de heer Paul Delva in commissie gehouden interpellaties tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, respectievelijk over de gevolgen van het falend migratiebeleid voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel en de procedure van de Franse Gemeenschap bij het Grondwettelijk Hof tegen de voorrangsregeling voor Nederlandstalige kinderen, over de eis van de Franstaligen bij het Grondwettelijk Hof ter vernietiging van het voorrangsbeleid voor Nederlandstalige kinderen in Nederlandstalige scholen te Brussel, en over de voorrangsregel in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel en de klacht hiertegen vanwege de Franse Gemeenschap.

 Lees hier de stand van zaken in het dossier.