Open Vld vrouwen niet akkoord met huidig voorstel onderhandelaars rond dienstencheques

Brief aan de mannelijke Voorzitters en even mannelijke sherpas.


Dat er slecht één enkele vrouw aan de onderhandelingstafel aanschuift daar kunnen we voorlopig niets meer aan doen.
Wat ons mateloos ergert is dat er geen enkele vrouwelijke sherpa is, met de PS als uitzondering.

Het lijkt ons geen toeval dat een aantal vragen door de heren aan tafel gesteld niet worden. Maar we willen wel eens helpen:

Brief aan de mannelijke Voorzitters en even mannelijke sherpas.


Dat er slecht één enkele vrouw aan de onderhandelingstafel aanschuift daar kunnen we voorlopig niets meer aan doen.
Wat ons mateloos ergert is dat er geen enkele vrouwelijke sherpa is, met de PS als uitzondering.

Het lijkt ons geen toeval dat een aantal vragen door de heren aan tafel gesteld niet worden. Maar we willen wel eens helpen:

'Wanneer komt de poetsvrouw?'
'Hoeveel uren?'
'Is de strijk al opgehaald?' 'Hoeveel manden?'

Stel dat ik (als man) voor deze taken moet inspringen: hoeveel minder tijd kan ik dan besteden aan mijn carrière, mijn netwerken? Gedurende een jaar, gedurende mijn ganse loopbaan? Wat zullen de repercussies zijn voor mijn professioneel traject, voor mijn pensioenopbouw? Wat zijn de gevolgen voor mijn loonevolutie?

De makkelijkste reflex van veel mannen zal zijn: "Laat het mijn vrouw doen."
Is de hogervermelde problematiek voor haar dan anders? Neen dus.
Volgende vraag: "Is het dan fair om haar op te zadelen met deze gevolgen?"
Wij denken, neen, wij weten: No way!

Bovendien:
• Zijn we bereid om al de mensen die dank zij dit stelsel "wit" werk hebben gevonden, terug in het zwarte circuit duwen, waar ook zij geen belastingen meer betalen en geen pensioen opbouwen?
• Zijn we bereid de tewerkstelling op te offeren van de bedrijven die in dit systeem functioneren en arbeid genereren?
• Zijn we bereid om (en weer vooral vrouwelijke) werknemers te pushen naar de dure systemen van tijdskrediet en loopbaanonderbreking allerhande, om die tijd te besteden aan huishoudelijke taken?
• Zijn we bereid om het indirect terugverdieneffect op te offeren dat wordt gegenereerd door het behouden van de koopkracht van vrouwen, die dank zij dienstencheques kunnen blijven werken en een positief consumptiepatroon kunnen handhaven die onze economie mee in stand kan houden?


Wij gaan niet akkoord.
Maar het zijn jammer genoeg wel jullie die beslissen wat er met onze dienstencheques moet gebeuren. ‘Not concerned’ denken jullie? Lees onze argumenten hierboven. Jawel, dit alles heeft impact, ook op jullie als gezin, op jullie partners, op eenoudergezinnen.

Om het zwartwerk niet terug aan te zwengelen stellen wij voor dat jullie allemaal op zaterdag (of tijdens de week) een paar uren vrijhouden om samen met ons de resterende huiselijke taken te doen.
Een voorstel:
– jullie poetsen 4 uur mee om de woonomgeving minimaal spic and span te krijgen
– jullie strijken de hemden, 7 hemden à 15 minuten = 1uur, 45 minuten

125 dienstencheques komt op jaarbasis ongeveer neer op 2 en half uur per week, dus ruimschoots onvoldoende…

Laten we duidelijk zijn Heren : dienstencheques mogen maximaal 1 € duurder worden, het aantal moet blijven en ze blijven fiscaal aftrekbaar ook na 2014! Verder vragen wij ook het gebruik uit te breiden naar een stuk opvang van de kinderen voor en na de school, gecombineerd met lichte huishoudelijke taken (strijk, eten klaar maken enz..) Dit komt het ganse gezin ten goede.
Het huidige voorstel fnuikt de vrouwen tweemaal. De dames die de dienstcheques gebruiken en de werkneemster die hierdoor op een legale manier aan de slag gaan.


Het bestuur Open Vld Vrouwen