Open Vld stelt ‘Ambitie 2020’ voor

Open Vld stapt met het verkiezingsprogramma "Ambitie 2020 – welvat creëren, welvaart verdelen" op 13 juni naar de kiezer.

De volgende 10 concrete doelstellingen zijn de kern van dit programma en de basis voor een nieuwe start voor ons land.

Open Vld stapt met het verkiezingsprogramma "Ambitie 2020 – welvat creëren, welvaart verdelen" op 13 juni naar de kiezer.

De volgende 10 concrete doelstellingen zijn de kern van dit programma en de basis voor een nieuwe start voor ons land.

 1. een nieuwe politiek. In 2020 heeft 1 op 2 burgers opnieuw vertrouwen in de politiek. Nu is dat amper 17%. De politiek geeft het goede voorbeeld en doet het zelf met minder. Bovendien kent ons land een stabiel politiek klimaat, met slechts om de vijf jaar verkiezingen.
   
 2. begroting in overschot. Het tekort op de begroting moet omgebogen worden van een tekort van 4,8 % naar een overschot van 0,5% in 2020. In 2015 moet de begroting absoluut in evenwicht zijn. Vanaf dan moet een overschot opgebouwd worden om de kosten van de vergrijzing op te vangen.
   
 3. meer jobs creëren. werken moet lonen. minder armoede. De tewerkstellingsgraad in de leeftijdsgroep van 20 tot 64 jaar moet in ons land stijgen van 66% naar 73% in 2020. Dit betekent de creatie van 200.000 extra jobs tegen 2020, bovenop de spontane toename van jobs in de komende tien jaar. De belastingdruk op arbeid moet dalen van 42% naar 40% in 2020. Wie werkt moet minstens 250 euro meer verdienen dan wie niet werkt.
   
 4. competitieve economie. Het percentage van de actieve bevolking dat actief betrokken is bij het opstarten van een onderneming in ons land moet stijgen van 2,85 % naar 5,2% in 2020. Het aandeel van de export naar de groeilanden moet stijgen van 6% naar 10% in 2020. Het aandeel van de innovatie-uitgaven moet stijgen van 1,9% van het BBP naar 3% in 2020.
   
 5. zelfstandige en verantwoordelijke regio’s. De regio’s moeten volledig verantwoordelijk zijn voor hun inkomsten in 2020. De eigen fiscale inkomsten van de regio’s moeten stijgen van 30% naar 100% in 2020.
   
 6. efficiënte en klantvriendelijke overheid. De totale kost van de overheid moet zakken van 5.000 € tot 4.000 € per inwoner in 2020.
   
 7. zekere pensioenen. De gemiddelde uitstapleeftijd uit de arbeidsmarkt moet stijgen van 59 jaar naar 63 jaar in 2020. De gemiddelde loopbaanduur moet stijgen van 37 jaar naar 40 jaar in 2020.
   
 8. veiligheid en justitie. In 2020 is justitie grondig hervormd. Het vertrouwen in de werking van het gerecht stijgt van 66 naar 85%.
   
 9. hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. Het aandeel hernieuwbare energiebronnen in de energieconsumptie moet stijgen van 3,5% naar 13% in 2020. De energie-efficiëntie moet met 20% stijgen tegen 2020, zowel in de industrie als bij de gezinnen. Ons energiesysteem is dan ook koolstofarm.
   
 10. een open samenleving. In 2020 moet het armoederisico in ons land gedaald zijn van 15% naar 10%. Het loonverschil tussen mannen en vrouwen moet weggewerkt zijn, homoadoptie mag niet langer een taboe zijn en euthanasie moet in heel het land effectief mogelijk zijn.

Lees hier het volledige verkiezingsprogramma "Ambitie 2020 – een nieuwe start".