Open Vld-politicae vragen aandacht voor Internationale dag voor Vrede

Morgen, op 21 september, is het ‘Peace Day’. Een vaste dag die werd ingeroepen ter attentie van de wereldvrede. Een internationale Dag van de Vrede houdt in dat overal ter wereld, voor ten minste één dag, een staakt-het-vuren in acht wordt genomen. Senator Nele Lijnen, Vlaams parlementslid Ann Brusseel en Brussels parlementslid Els Ampe (Open Vld) dienden in hun parlementen alvast een resolutie in ter ondersteuning van de doelen en idealen van deze Peace Day.

In 2001 namen de 192 VN-leden, unaniem een eerste resolutie aan ter erkenning van deze geweldloze dag. Sindsdien worden op die dag jaarlijks grootse humanitaire acties, zoals voedseldroppings en vaccinatiecampagnes georganiseerd en educatieve projecten op poten gezet.

Veel van die humanitaire acties vinden plaats in probleemgebieden waar oorlog en honger heerst. Zo is er bijvoorbeeld de succesvolle actie geweest op Peace Day 2007 waarbij de Peace One Day-organisatie samen met Unicef, de WHO en het Afghaanse ministerie van Volksgezondheid 1,4 miljoen Afghaanse kinderen gevaccineerd hebben tegen het poliovirus. Het jaar erna deden ze hetzelfde en bereikten ze nog eens 1,6 miljoen Afghaanse kinderen.

Elk jaar opnieuw levert de organisatie ook wereldwijd aan scholen gratis educatief materiaal aan. Dit laat jongeren toe activiteiten voor Peace Day voor te bereiden en er aan deel te nemen, hen de nodige vaardigheden aan te leren om conflicten vredevol op te lossen om langs deze weg bij hen een vorm van actief burgerschap te ontwikkelen.

Het zijn slechts enkele van de vele initiatieven die elk jaar opnieuw genomen worden. “Het succes dikt elk jaar aan, en toch kan deze bijzondere dag toch nog meer internationale erkenning gebruiken. Wij proberen er vanuit ons parlement alvast de aandacht op te vestigen. Vandaar ook de resolutie”, aldus Lijnen.

Op de website www.peaceoneday.org vind je alle nodige info over de verschillende acties die de Peace One Day-organisatie intussen georganiseerd heeft en over wat er dit jaar zoal te doen is.

Lees hier het voorstel van resolutie ingediend in het Vlaams Parlement