Open Vld pleit voor een daadkrachtig Gelijke Kansenbeleid

Open Vld Vlaams Volksvertegenwoordigers Ann Brusseel en Irina De Knop dringen er bij Minister Pascal Smet op aan dat hij een aantal van hun aanbevelingen meeneemt in het gelijke kansenbeleid rond man-vrouw gelijkheid en voor de holebi’s.

Open Vld Vlaams Volksvertegenwoordigers Ann Brusseel en Irina De Knop dringen er bij Minister Pascal Smet op aan dat hij een aantal van hun aanbevelingen meeneemt in het gelijke kansenbeleid rond man-vrouw gelijkheid en voor de holebi’s.

Ann Brusseel: «Op het vlak van gendergelijkheid pleiten wij in de eerste plaats voor de ontwikkeling van goede genderindicatoren. Het is van groot belang dat de effecten van het gelijkekansenbeleid duidelijk in kaart kunnen worden gebracht om de juiste beleidsinitiatieven te kunnen nemen. Daarnaast moet er dringend werk gemaakt worden van een gecoördineerd Vlaams Actieplan om de loon- en loopbaankloof te bestrijden. Werken loont anno 2009 nog steeds meer voor mannen dan voor vrouwen. Loonassertiviteit bij vrouwelijke kandidaat-werknemers dient dus gestimuleerd te worden. Flankerende maatregelen om het ‘glazen’ plafond bij de Vlaamse overheid en Vlaamse bedrijven weg te nemen dringen zich op. Wij vinden tevens dat projecten die de instroom van vrouwen in bestuursorganen en leidinggevende functies van privé bedrijven alle steun verdienen. Tot slot dringen wij er bij de minister op aan om vrouwelijk ondernemerschap te ondersteunen en te faciliteren. »

Irina De Knop:«Wij dringen er op aan dat er een nieuw actieplan met betrekking tot holebi's en transgenders ontwikkeld wordt. Van de strijd tegen hiv-besmettingen en soa’s moet opnieuw een speerpunt gemaakt worden. De laatste cijfers over besmettingen zijn immers bijzonder onrustwekkend. Voorts moet dit nieuwe actieplan aandacht hebben voor nieuwe noden (genderfobie) en specifieke doelgroepen (jongeren, oudere holebi's en allochtonen). Ook problemen op de werkvloer en het taboe van homoseksualiteit in de sport verdienen de nodige aandacht. Verder staan we op het vlak van welzijn voor een aantal belangrijke uitdagingen. Wij denken hierbij aan de eenzaamheidsproblematiek van oudere holebi’s en de gelijke behandeling van holebi koppels bij adoptie.”

Deze met reden omklede motie werd op 28/4/2010 verworpen in de plenaire vergadering.

Open Vld motie N° 204 bij de beleidsnota Gelijke Kansen 2009-2014.

Dossierverloop

Beleidsnota Gelijke Kansen 2009-2014