Open Vld pleit voor aanpak spijbelaars in Brussel

Er zijn begin 2010 nog steeds een 600-tal Brusselse minderjarigen niet ingeschreven op school. Het Brussels parket kent de namen van de hardleerse spijbelaars maar liet begin december 2009 weten dat ze niet de wettelijke middelen hebben om in te grijpen bij die spijbeldossiers.

Er zijn begin 2010 nog steeds een 600-tal Brusselse minderjarigen niet ingeschreven op school. Het Brussels parket kent de namen van de hardleerse spijbelaars maar liet begin december 2009 weten dat ze niet de wettelijke middelen hebben om in te grijpen bij die spijbeldossiers.

Ann Brussel: “Deze problematiek moet dringend ten gronde aangepakt worden! Spijbelende jongeren hebben niet alleen een moeilijk in te halen leerachterstand maar velen onder hen komen reeds zeer jong terecht in een foute omgeving waarin vandalisme, geweld en druggebruik de dagelijkse agenda uitmaken. Voor hen lijkt naar school gaan niet de uitgelezen kans om iets van hun leven te maken of aanzien te verwerven bij hun leeftijdsgenoten. Bijna één op vijf jonge Brusselaars heeft geen diploma secundair onderwijs en heeft het dan ook heel moeilijk op de Brusselse arbeidsmarkt. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat illegale economie in bepaalde wijken floreert, met alle gevolgen van dien voor de veiligheid.”

Ann Brusseel: “Ik pleit ervoor ouders te betrekken in het verhaal en hen verantwoordelijk te stellen voor de schade die hun kinderen aan derden berokkenen. Ik zie niet in waarom kinderbijslag of uitkeringen niet ter discussie zouden mogen staan als ouders hun verantwoordelijkheid als opvoeder niet willen opnemen. Ook de school en justitie moeten goed samenwerken om dit ernstig maatschappelijk probleem op te lossen. Ik zal hierover vanmiddag minister Pascal Smet in het Vlaams Parlement ondervragen.” 

Verslag actualiteitsdebat veiligheid Brussel 03/02/2010