Open Vld betreurt stopzetting Brusselse meertalig bicultureel onderwijs

Vlaams volksvertegenwoordiger Ann Brusseel (Open Vld) begrijpt niet waarom minister Smet plotseling besloot om de financiering van de Brusselse OETC-projecten (Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur) vanaf volgend schooljaar te schrappen. Bij deze projecten kunnen kleuters en lagere schoolkinderen naast Nederlands ook les in hun eigen taal krijgen.

Vlaams volksvertegenwoordiger Ann Brusseel (Open Vld) begrijpt niet waarom minister Smet plotseling besloot om de financiering van de Brusselse OETC-projecten (Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur) vanaf volgend schooljaar te schrappen. Bij deze projecten kunnen kleuters en lagere schoolkinderen naast Nederlands ook les in hun eigen taal krijgen.

Momenteel wordt het systeem van meertalig bicultureel onderwijs in zes Brusselse scholen met veel succes toegepast. De basisidee is dat kinderen eerst sterk moeten staan in hun eigen taal (Turks, Spaans, Italiaans,…) vooraleer zij een vreemde taal (voor hen het Nederlands) kunnen leren. Zowel de moedertaal als het Nederlands worden door deze methode versterkt.

Ann Brusseel: “Allereerst is het zo dat deze projecten al 30 jaar hun nut bewijzen. 90 % van de OETC-leerlingen behalen een volwaardig diploma secundair onderwijs. Daarmee doen ze het veel beter dan de doorsnee allochtone jongeren waarbij 30% van de jongens en een kwart van de meisjes het secundair verlaat zonder diploma. Een kleine 80% van de kinderen behaalt jaarlijks een A-attest en stroomt dus zonder problemen door. Kinderen doen succeservaringen op. Dit is belangrijk voor het individuele kind maar kan op termijn ook binnen de gemeenschap het positieve geloof in de slaagkansen van hun kinderen versterken. In die 30 jaar kon het bicultureel onderwijs op heel wat internationale en nationale (met als kers op de taart de NCC prijs in 1982) belangstelling rekenen. Ik snap niet dat een dergelijk “good practice” voorbeeld nu wordt afgeschaft.”

“Bovendien begrijp ik de houding van de minister echt niet. In de Commissie Onderwijs was afgesproken dat we eerst ‘rond Pasen’ een grondige bespreking zouden houden over taalonderwijs en meertaligheid, op basis van zijn ‘talennota’, vooraleer definitieve beslissingen zouden genomen worden. De realiteit is nu dat de commissieleden nog geen nota gekregen hebben, de bespreking werd naar het najaar verwezen. Tot zover het belang van afspraken. Voorts begrijp ik ook niet waarom de projecten in Brussel door Smet opgedoekt worden, terwijl de sp.a schepen Rudy Coddens in de stad Gent precies zeer tevreden is over de ondersteuning in thuistaal. Blijkbaar erkennen bepaalde sp.a ministers het goede en progressieve werk van hun eigen schepenen niet. Jammer.”

Open Vld zal minister Smet hierover ondervragen in het Parlement.

Mag ik u vragen de petitie tegen de stopzetting van de 6 meertalige onderwijsprojecten in Brussel te willen tekenen op http://www.petitions24.com.? Bedankt!