Open Vld betreurt absurd pleidooi van N-VA-advocaat

Open Vld noemt het pleidooi van Vic Van Aelst, de strafpleiter die enkele dagen geleden de gelederen van N-VA vervoegde, absurd. ‘Meertaligheid moet een troef blijven voor de Vlamingen’, zegt Ann Brusseel. ‘Hoe meer talen je kent, hoe meer culturen je leert respecteren en waarderen’, meent Fientje Moerman.

Open Vld noemt het pleidooi van Vic Van Aelst, de strafpleiter die enkele dagen geleden de gelederen van N-VA vervoegde, absurd. ‘Meertaligheid moet een troef blijven voor de Vlamingen’, zegt Ann Brusseel. ‘Hoe meer talen je kent, hoe meer culturen je leert respecteren en waarderen’, meent Fientje Moerman.

De argumenten van Vic Van Aelst om het Frans in het Vlaams onderwijs te degraderen tot derde taal vinden hun oorsprong in wrokkigheid, menen de Vlaamse volksvertegenwoordigers. Het is omdat volgens Van Aelst in Wallonië Engels als tweede taal wordt gedoceerd, dat Vlaanderen de Franstaligen in ons land maar een koekje van eigen deeg moet geven. Bovendien is het Frans volgens Van Aelst zijn status als wereldtaal volledig verloren.

Voor Open Vld moet het Frans in België wel een eerste voorkeurstaal blijven. ‘Vlaanderen stuurt dagelijks enkele honderdduizenden pendelaars om den brode naar Brussel’, zegt Brusseel. ‘Het Frans is na het Nederlands de officiële taal die door het meeste aantal Belgen wordt gesproken. De Franstaligen in ons land verdienen ook het respect voor hun taal zoals wij dat van hen verlangen voor onze taal’, stelt Moerman.

Ook in Vlaanderen hebben bedrijven en overheden alle baat bij een doorgedreven kennis van het Frans bij hun medewerkers, omdat ze klanten en gebruikers hebben, in en buiten Vlaanderen, van wie het niet altijd vanzelfsprekend is dat ze Nederlands begrijpen. ‘Het is gewoon elementaire beleefdheid dat je iemand die jou niet begrijpt, probeert te helpen’, stellen de liberale volksvertegenwoordigers.

Europa dringt trouwens aan op meertaligheid bij haar burgers. In de Barcelonadoelstellingen sprak de EU af om alle Europese onderdanen naast hun moedertaal nog minstens twee andere talen aan te leren.

‘Hoe wil Vic Van Aelst bovendien Brussel als Nederlandstalige stad behouden zonder in het Vlaams onderwijs Frans aan te leren’, vraagt Ann Brusseel zich af. ‘Wie in het meertalige Brussel geen Frans kent, kan er geen werk vinden. Wil Van Aelst dan dat wie in het Nederlands naar school gaat in Brussel de schooldeur achter zich sluit met dezelfde arbeidshandicap als veel Franstalige afgestudeerden? Dat ze geen werk vinden omdat ze de andere officiële taal niet spreken?’