Ontwikkelingssamenwerking: een verhaal van geven en nemen?

Uit het antwoord op deze schriftelijke vraag blijkt dat Vlaanderen in 2008 op de 16de plaats op de ranglijst van ODA-donoren aan Zuid-Afrika (0,55%) en Malawi (0,11%) stond en op de 20ste plaats voor Mozambique (0,48%).

Uit het antwoord op deze schriftelijke vraag blijkt dat Vlaanderen in 2008 op de 16de plaats op de ranglijst van ODA-donoren aan Zuid-Afrika (0,55%) en Malawi (0,11%) stond en op de 20ste plaats voor Mozambique (0,48%).

Ann Brusseel: “Ik vraag me vooral af in hoeverre een kleine donor als Vlaanderen kan wegen op het beleid ter plaatse. Ik denk hierbij vooral aan het stimuleren en realiseren van doelstellingen inzake mensenrechten, democratisering, rechtstaat, goed bestuur, vrede etc. in deze partnerlanden. Wij verbinden ons naar de partnerlanden om hen te helpen, maar daartegenover zouden ook een aantal inspanningsverbintenissen van het partnerland mogen staan. Ik denk hierbij bijvoorbeeld concreet aan het belonen van een land als het concrete maatregelen neemt om bijvoorbeeld de corruptie tegen te gaan.”

Volledig verslag SV 114 Ontwikkelingssamenwerking Zuidelijk Afrika