Ontwikkelingssamenwerking: aandeel Vlaamse hulp in Afrikaanse partnerlanden

Vlaanderen heeft drie partnerlanden in Zuidelijk-Afrika (Zuid-Afrika, Malawi en Mozambique) voor ontwikkelingssamenwerking.

Uit de ODA-cijfers van de OESO-DAC voor 2009 blijkt dat we hiermee in Zuid-Afrika een 12 de plaats vertegenwoordigen (0,65% = 5,77 mio US$), in Mozambique een 19de (0,57% = 7,59 mio US$) en in Malawi een negende (1,70% = 7,94 mio US$).  De tabellen met de cijfers kunt u in het bijgevoegde antwoord terugvinden)

Vlaanderen heeft drie partnerlanden in Zuidelijk-Afrika (Zuid-Afrika, Malawi en Mozambique) voor ontwikkelingssamenwerking.

Uit de ODA-cijfers van de OESO-DAC voor 2009 blijkt dat we hiermee in Zuid-Afrika een 12 de plaats vertegenwoordigen (0,65% = 5,77 mio US$), in Mozambique een 19de (0,57% = 7,59 mio US$) en in Malawi een negende (1,70% = 7,94 mio US$).  De tabellen met de cijfers kunt u in het bijgevoegde antwoord terugvinden)

Ann Brusseel: “Ik vraag me vooral af in hoeverre een kleine donor als Vlaanderen kan wegen op het beleid ter plaatse. Ik denk hierbij vooral aan het stimuleren en realiseren van doelstellingen inzake mensenrechten, democratisering, rechtstaat, goed bestuur, vrede etc. in deze partnerlanden. Wij verbinden ons naar de partnerlanden om hen te helpen, maar daartegenover zouden ook een aantal inspanningsverbintenissen van het partnerland mogen staan. Ik denk hierbij bijvoorbeeld concreet aan het belonen van een land als het concrete maatregelen neemt om bijvoorbeeld de corruptie tegen te gaan.”

Lees hier het volledige verslag van de schriftelijke vraag (SV 162) over de ontwikkelingssamenwerking in Zuidelijk Afrika.