Onderzoek PrEP (hiv-remmer) goede zaak, maar waarom focus op homomannen?

Volgend artikel verscheen op de website Zizo online naar aanleiding van mijn schriftelijke vraag aan minister Muyters:

Volgend artikel verscheen op de website Zizo online naar aanleiding van mijn schriftelijke vraag aan minister Muyters:

Ann Brusseel (Open Vld) richtte een schriftelijke vraag aan Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters (N-VA) over het proefproject van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG). Daarbij wordt PrEP (een hiv-remmer) uitgetest. Brusseel waarschuwt voor stigmatisering van homomannen door alleen hen als doelgroep te nemen, al begrijpt ze natuurlijk dat homomannen behoren tot de grootste risicogroep op hiv. Ze pleit voor een omzichtige en genuanceerde aanpak.

Çavaria deelt haar bezorgdheid in die zin dat deze zomer door de berichtgeving in verscheidene media de valse indruk ontstond dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseerde om iedere homoman hiv-remmers te laten nemen. Die berichten werden door veel homomannen als stigmatiserend ervaren. De realiteit was echter veel genuanceerder: de WHO beval proefprojecten rond PrEP aan. Dat is exact wat het ITG doet: PrEP uittesten. Çavaria vindt die testen zinvol. Het kan mogelijk nieuwe preventiestrategieën opleveren.

De antwoorden van minister Muyters maakte een en ander duidelijk over het proefproject. Zo voorziet het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) een budget van 980.600 euro. Het proefproject gaat op zoek naar 200 mannen. De doelgroep zijn inderdaad mannen die seks hebben met mannen (MSM), en die 18 jaar of ouder zijn. Bovendien kunnen enkel hiv-negatieve personen deelnemen aan het proefproject. Ze zullen worden geselecteerd op basis van een aantal criteria waaruit blijkt dat ze een hoog risico lopen om met hiv besmet te worden. Alle deelnemers zullen preventieve consultaties krijgen waarbij hen gratis condooms worden aangeboden, alsook uitleg over de werking van PrEP. Ze kunnen vervolgens beslissen of ze de medicatie wensen in te nemen. De proefpersonen zullen 18 maanden worden opgevolgd, ongeacht of ze ervoor kiezen de medicijnen in te nemen of niet.

Minister Muyters verzekerde de liberale politica dat de homogemeenschap niet zal worden gestigmatiseerd, Hij wijst erop dat er nauw wordt samengewerkt met de homogemeenschap in alle stappen van het onderzoek. Het project is in overleg met Sensoa tot stand gekomen. Het project past ook binnen het interfederaal plan tegen aids en hiv dat gewezen federaal minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx voorstelde in 2013.