Onderwijstoepassingen via digitaal TV-platform?

Verruimingsplannen digitaal TV-platform Belgacom

Belgacom kondigde begin september aan dat zij hun digitaal TV-platform ingrijpend willen verruimen om op die manier naast digitale televisie meer diensten en interactiviteit aan te bieden. Het gaat hier om online-gaming, e-learning en e-health. Daar waar Belgacom TV zich vandaag beperkt tot digitale televisie wenst Belgacom de ieuwe technologische ontwikkelingen verder te exploiteren via een nieuw platform, voorlopig "Platform 2" geheten.

Verruimingsplannen digitaal TV-platform Belgacom

Belgacom kondigde begin september aan dat zij hun digitaal TV-platform ingrijpend willen verruimen om op die manier naast digitale televisie meer diensten en interactiviteit aan te bieden. Het gaat hier om online-gaming, e-learning en e-health. Daar waar Belgacom TV zich vandaag beperkt tot digitale televisie wenst Belgacom de ieuwe technologische ontwikkelingen verder te exploiteren via een nieuw platform, voorlopig "Platform 2" geheten.

Overleg Belgacom – Onderwijs

Ann Brusseel vroeg minister Smet naar het overleg van 11 oktober tussen Belgacom en het kabinet / de administratie Onderwijs.

Ann Brusseel: "Uit het antwoord van minister Smet blijkt dat het gesprek vooral over de noden van de scholen ging en niet over Platform 2 en de eventuele plannen naar onderwijs toe. Het gesprek spitste zich toe op het I-line project. (Sinds 1997 is Belgacom door de federale overheid aangeduid om een dienst te verlenen ten behoeve van scholen, bibliotheken en ziekenhuizen, de zgn. I-line.) Sinds enkele jaren is het profiel van de I-line dienst niet meer aangepast waardoor er momenteel een tekort is aan bandbreedte bij sommige scholen. Tijdens het gesprek werden die noden en de verwachting dat daaraan tegemoet gekomen wordt in het kader van het I-line project aan Belgacom overgemaakt."

Lees hier het verslag van de  parlementaire vraag (SV 75) over mogelijke onderwijstoepassingen op het digitaal tv-platform van Belgacom.