Onderwijs & Jeugd

De babyboom van de laatste jaren heeft tot een nijpend tekort aan plaatsen in kinderopvang en basisscholen geleid. We moeten alles op alles zetten, samen met de gemeenschappen, om het aantal plaatsen sterk uit te breiden. Ook de komende jaren. Want zonder degelijke opvang en sterk onderwijs stevenen we op een sociaal fiasco af.

De babyboom van de laatste jaren heeft tot een nijpend tekort aan plaatsen in kinderopvang en basisscholen geleid. We moeten alles op alles zetten, samen met de gemeenschappen, om het aantal plaatsen sterk uit te breiden. Ook de komende jaren. Want zonder degelijke opvang en sterk onderwijs stevenen we op een sociaal fiasco af.

Een goede opleiding is de start van alles. Nu verlaten ook in onze gemeente teveel jongeren de schoolbanken zonder een diploma. Dit is dramatisch voor onze arbeidsmarkt en voor hun toekomst. Ik werk in mijn wijk aan de uitbouw van een netwerk om kinderen en jongeren te helpen met hun huiswerk en studies. Elke wijk kan vervolgens met een project van huiswerkbegeleiding de slaagkansen van de Anderlechtse jongeren op school doen stijgen. Ik wil bij dergelijke projecten de wijkcomités en de scholen betrekken. Leerlingen kunnen ook elkaar helpen binnen dergelijke netwerken. Zo werken we ook aan solidariteit en burgerzin, want daar geloof ik in: een democratie bestaat niet zonder engagement van de burgers. Daarnaast moeten we ook ijveren voor meer immersiescholen en taalprojecten. Tweetaligheid is immers de minimumvereiste om aan de bak te komen in onze hoofdstad.

Jongeren en kinderen hebben natuurlijk meer nodig dan onderwijs om zich te ontplooien. Zonder ontspanning word je gek. Het aanbod in Anderlecht kan best wat uitgebreid worden. Ik pleit voor meer jeugdhuizen en fuifzalen, een kwalitatief alternatief voor de straat. Jeugd- en sportverenigingen moeten voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn. Via de scholen en sociale netwerksites zou ik de jongeren willen bevragen over hun ideeën omtrent vrije tijd in hun gemeente.