Nog steeds geen gelijkekansenindicatoren voor thema “handicap”

In de beleidsbrief Gelijke Kansen 2010-2011 staat bij OD 1.2. (De maatschappelijke vooruitgang op het vlak van gelijke kansen in Vlaanderen wordt gemonitord) dat er voor het nieuwe thema "handicap" werk wordt gemaakt van het opstellen van gelijkekansenindicatoren.

In de beleidsbrief Gelijke Kansen 2010-2011 staat bij OD 1.2. (De maatschappelijke vooruitgang op het vlak van gelijke kansen in Vlaanderen wordt gemonitord) dat er voor het nieuwe thema "handicap" werk wordt gemaakt van het opstellen van gelijkekansenindicatoren.

De minister stelt dat deze indicatoren tegen midden 2011 beschikbaar moeten zijn, nog voor de defini-tieve goedkeuring van een actieplan inzake handicap en toegankelijke informatie, en dat hij nog voor het jaareinde een opdracht wil aanbesteden tot het aflijnen van generieke beleidsindicatoren ter zake. Op die wijze kan een nulmeting gebeuren en kan later een nieuwe meting worden uitgevoerd na de inwerkingtreding van de goedgekeurde acties.

Ann Brusseel vroeg een stand van zaken.

Uit het antwoord van minister Smet blijkt dat het opstellen van beleidsindicatoren en kernindicatoren voor het thema handicap vertraging opliep door een personeelstekort. Daardoor wordt de timing verschoven naar het najaar 2011. Ook de timing voor de uitwerking van een actieplan inzake handicap en toegankelijke informatie werd verschoven naar het voorjaar 2012.

Ann Brusseel: "Ik betreur deze vertraging en blijf dit verder opvolgen."

Lees de volledige parlementaire vraag (SV 495 – V&A) in bijlage.