Nog geen acties om toenemende verslavingsproblemen bij senioren aan te pakken

Begin vorig jaar ondervroeg ik minister Vandeurzen naar aanleiding van de publicatie van de cijfers van de Nationale Gezondheidsenquête. Daaruit bleek dat senioren steeds vaker te kampen hebben met verslavingsproblemen. Het ging vooral over drank-en medicatimisbruik maar ook het aantal drugsverslaafden boven de 65 jaar kende een toename.

Begin vorig jaar ondervroeg ik minister Vandeurzen naar aanleiding van de publicatie van de cijfers van de Nationale Gezondheidsenquête. Daaruit bleek dat senioren steeds vaker te kampen hebben met verslavingsproblemen. Het ging vooral over drank-en medicatimisbruik maar ook het aantal drugsverslaafden boven de 65 jaar kende een toename.

Het Europese drugscentrum EMCDDA verwacht dat in 2050 een kwart van het aantal verslaafden boven de 65 jaar is. Ook in Vlaanderen is een stijging merkbaar. 11,5 % van het aantal verslaafden die zich bij een van de elf centra van De Spiegel hebben gemeld, is ouder dan 40 jaar, tegenover 7,6 % in 2005.

In zijn antwoord op deze vraag erkent de minister de problematiek. Minister Vandeurzen stelde toen het volgende: "Ik ben er van overtuigd dat we hier te maken hebben met een reëel probleem, dat in de toekomst alleen maar belangrijker zal worden; Problemen met overmatig drinken, alcoholisme en andere vormen van afhankelijkheid bij senioren zijn natuurlijk niet nieuw, maar door de vergrijzing en de maatschappelijke evoluties, neemt de schaal wel toe." de minister stelde toen dat er nog niet in specifieke preventieve acties was voorzien van de Vlaamse Gemeenschap, maar dat we in een verkennende fase zaten.

Ann Brusseel: "Ondertussen zijn we meer dan een jaar verder en wou ik weten welke acties er werden genomen. Uit het antwoord van de Minister blijkt dat er nog niets is gebeurd. Er werden geen bijkomende onderzoeken gedaan. Een verkenning van dit thema stond vorig jaar op de lijst van de onderwerpen die opgenomen moesten worden in de planning, maar het is moeten wijken. Het thema alcohol & drugs bij senioren werd ook niet besproken op het vast overleg met de federale overheid. Een gemiste kans! Door de vergrijzing is het nu hoog tijd om de problematiek in kaart te brengen en een actieplan op te zetten naar de toekomst toe!".

Lees hier het artikel naar aanleiding van mijn eerdere vraag.

In bijlage kunt u het volledig verslag (V&A) van deze parlementaire vraag terugvinden.