Nederlandstalig basisonderwijs Brussel – capaciteitsprobleem & lerarentekort!

3. Bespreking

3. Bespreking

Vlaams parlementslid Ann Brusseel sluit zich aan bij het pleidooi van de heer Van Der Taelen voor de verantwoordelijkheid van beide gemeenschappen. De overheid heeft de plicht in plaatsen te voorzien voor alle kinderen. De concrete organisatie van het onderwijs wordt binnen een aantal jaar onmogelijk als men met quota voor anderstaligen gaat werken.

Ze is tevens verbaasd dat men na decennia van migratie moeilijk begint te doen over capaciteitsuitbreiding. Men weet al lang dat er zoveel anderstalige kinderen zijn en had budgetten kunnen vrijmaken om hieraan tegemoet te komen. De samenleving globaliseert en Brussel weerspiegelt dat zeer sterk. Scholen moeten de nodige ondersteuning krijgen, mede vanuit de kennis die over meertaligheid is opgebouwd door taalkundigen. In plaats van anderstalige kinderen als last en probleem te zien, zou men beter de nodige middelen uittrekken.

Zeggen dat het plafond is bereikt, zoals Vlaams minister Smet deed in een andere commissievergadering, impliceert dat men bepaalde kinderen en ouders het recht ontzegt op vrije onderwijskeuze. Mevrouw Brusseel betreurt dat het debat zo lang aansleept in een multiculturele en meertalige stad als Brussel. Onderwijs is een kerntaak van de overheid, besluit zij.

Verslag gedachtewisseling over het lerarentekort in Brussel en over de capaciteit van het Nederlandstalig basisonderwijs in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest – stuk 442 (2009-2010) Nr 1

Dossierverloop