Motie van aanbeveling bij beleidsbrief Armoedebestrijding 2011-2012

Op het vlak van het beleid rond Armoedebestrijding vraagt Ann Brusseel samen met haar collega's Vera Van der Borght, Peter Gysbrechts, Lydia Peeters, Gwenny de Vroe, Khadija Zamouri en Sas Van Rouveroij aan de Vlaamse Regering:

1° zich in haar armoedebeleid te focussen op de bestrijding van kinderarmoede, de re-integratie van mensen in armoede in de arbeidsmarkt – zowel op de reguliere arbeids-
markt als in de sociale economie – en op onderwijs en opleiding voor kinderen en jongeren in armoede;
2° voor diegenen die te ver van de arbeidsmarkt verwijderd zijn, een beleid te voeren dat mensen toeleidt naar zinvolle sociale activiteiten die een voorbereiding kunnen zijn op een latere participatie in de arbeidsmarkt;
3° huisartsen, ongeacht of ze werken in een groepspraktijk of op zelfstandige basis, beter te ondersteunen ter bevordering van de gezondheidszorg voor mensen in ar-
moede;
4° een strategie te ontwikkelen om mensen in armoede beter te laten participeren in preventieve gezondheidszorg en hen beter te betrekken bij gezondheidspreventie in het algemeen;
5° een eenduidig meetinstrument te ontwikkelen om op basis van objectieve parameters
de effectiviteit van maatregelen inzake armoedebestrijding te evalueren;
6° te voorzien in voldoende nazorg en begeleiding voor jongeren en volwassenen die voorzieningen voor personen met een handicap, voorzieningen in de bijzondere jeugdzorg of psychiatrische verzorgingsinstellingen verlaten, om te vermijden dat ze terechtkomen in de thuisloosheid.

Deze motie van aanbeveling werd op 21/12/2011 verworpen in de plenaire vergadering.

Motie van aanbeveling 1333 (2011-2012) – Nr 3 van Open Vld bij de beleidsbrief Armoedebestrijding 2011-2012

Dossierverloop

Beleidsbrief Armoedebestrijding 2011-2012