Modernisering lerarenberoep noodzakelijk om lerarentekort te voorkomen.

Er zouden dit jaar opvallend minder inschrijvingen zijn voor lerarenopleidingen basisonderwijs. Dat blijkt uit cijfers die VTM Nieuws heeft opgevraagd bij de Vlaamse hogescholen, en die in de reportage van 15 september 2015 werden bekend gemaakt. Vergeleken met 2014-15 noteren verschillende hogescholen een dalend aantal eerstejaarsstudenten in deze opleidingen. Odisee meldde een daling van 9%, UC Leuven Limburg 10%, Thomas More 17% en Karel de Grote maar liefst 28%. En dit zijn slechts enkele voorbeelden.

Er zouden dit jaar opvallend minder inschrijvingen zijn voor lerarenopleidingen basisonderwijs. Dat blijkt uit cijfers die VTM Nieuws heeft opgevraagd bij de Vlaamse hogescholen, en die in de reportage van 15 september 2015 werden bekend gemaakt. Vergeleken met 2014-15 noteren verschillende hogescholen een dalend aantal eerstejaarsstudenten in deze opleidingen. Odisee meldde een daling van 9%, UC Leuven Limburg 10%, Thomas More 17% en Karel de Grote maar liefst 28%. En dit zijn slechts enkele voorbeelden. Volledigheidshalve vermelden we dat anderen, zoals PXL, Hogeschool West Vlaanderen en Erasmushogeschool Brussel dit jaar wél meer inschrijvingen kenden. Het gaat hierbij om kleinere instellingen en mogelijk werkt de kleinschaligheid aanlokkelijk. Dat is althans de boodschap die zijzelf uitdragen.

Toch moeten wij ons vooral zorgen maken om het totaalbeeld, zoals uit de VTM-reportage bleek. We moeten de daling vooral begrijpen als zijnde symptomatisch voor de afkalvende waardering voor het beroep van leerkracht in het algemeen. Dit zal in de samenleving van de nabije toekomst voor problemen zorgen aangezien voor 2022 al een tekort van 17.000 leerkrachten basisonderwijs dreigt. Nochtans is leraar een fantastisch beroep dat alle waardering verdient. Erasmushogeschool verwoordt op haar website waarom je wel voor de onderwijzersopleiding zou moeten kiezen: “Leerkracht is zondermeer één van de mooiste beroepen. Kinderen leren lezen en schrijven, nadenken en ontdekken én hen te helpen een eigen weg te zoeken. Het is een beroep van alle tijden en plaatsen. Er is géén toekomst zonder leerkrachten.” (sic)

In een reactie aan VTM Nieuws erkende de Vlaamse Minister van Onderwijs het probleem. Daarbij stelde zij drie remedies voor: aandacht voor de jonge, startende leerkracht via het loopbaanpact; coaching van de leerkracht tijdens de eerste jaren voor de klas; en het versterken van de lerarenopleiding in het geheel. Voor Ann Brusseel zijn dit stilaan de platgetreden paden. “De vragen over het lerarenloopbaanpact en de versterking van de lerarenopleiding heb ik de voorbije maanden en zelfs jaren regelmatig weer op tafel gegooid. Ondertussen zagen ook al enkele visieteksten het licht. Daarom heb ik nu opnieuw de meest dringende vragen ingediend in de Commissie onderwijs: hoever staan we met het loopbaanpact dat perspectieven en variatie moet bieden aan leerkrachten? Komt er een hervorming van de lerarenopleiding? Wat wordt het budget voor permanente vorming? Hoever staat het met de ontwikkeling van een degelijke aanvangsbegeleiding voor startende leerkrachten? Deze laatste twee vragen zijn bijzonder belangrijk voor de leerkrachten die lesgeven in een meertalige en / of grootstedelijke context.”

Voor de liberalen moet het lerarenberoep gemoderniseerd worden en moeten de leerkrachten niet alleen meer waardering krijgen, maar ook werkzekerheid en promotiekansen. We moeten ambitieus durven zijn: de vlakke loopbaan doorbreken, specialisatie en variatie mogelijk maken en de vorming voor directies verbeteren. Met alle uitdagingen die het onderwijs moet aangaan, wordt het ook tijd duidelijk te definiëren welke de taken van elke individuele leerkracht zijn en welke deze van een voltallig schoolteam. “Nu wordt veel gevraagd aan elke jonge leerkracht. Met meer teamwerk kunnen de rollen en dus ook de werklast beter verdeeld worden. We moeten mensen aanmoedigen om voor dit prachtig beroep te kiezen. Dat houdt in dat we een sterke visie hebben over de school en de leerlingen van morgen en dat we de nodige middelen uittrekken voor een sterk loopbaanpact.”