Minister van Onderwijs wil de eerste van de klas zijn….

Ten gevolge van de crisis zou Vlaams onderwijsminister Smet de komende twee jaar enorme besparingen (zo’n 137 miljoen tegen 2011) moeten doorvoeren in zijn departement Onderwijs.

Ten gevolge van de crisis zou Vlaams onderwijsminister Smet de komende twee jaar enorme besparingen (zo’n 137 miljoen tegen 2011) moeten doorvoeren in zijn departement Onderwijs.

Om aan dat geld te komen wil de minister de brutolonen van alle leerkrachten, directies en secretariaatsmedewerkers met één procent verminderen. Daarnaast wil hij de werking van het Steunpunt Gelijke Onderwijskansen (GOK) stopzetten (Smet is nochtans minister van gelijke kansen) en komt de Brusselpremie, die tot doel had het grote verloop van leerkrachten in Brussel tegen te gaan, er voorlopig niet.

Vlaams volksvertegenwoordiger Ann Brusseel van Open Vld: “Ik vind deze maatregelen echt te gek! Onderwijs is niet de oorzaak van de crisis, het zijn dan ook niet die mensen die ervoor moeten opdraaien. Ik vraag me eerlijk gezegd af waarom er zo’n enorme som bij onderwijs moet gehaald worden. Dat er moet bespaard worden is duidelijk, maar haal eerst de centen waar ze gemist kunnen worden: kosten van de overheid, ambtenarij,…”

Ann Brusseel: “In tijden van crisis zijn onderwijs en de ontplooiing van mensen superbelangrijk. Mensen maken dit trouwens zelf duidelijk, kijk maar naar het gestegen aantal jongeren (niet enkel uit het ASO, maar ook uit het technisch en beroepsonderwijs) dat nu start met hogere studies aan onze hogescholen en universiteiten. Jongeren en hun ouders beseffen vandaag meer dan ook hoe belangrijk het is om een hoger diploma te behalen om mee te kunnen draaien in onze kenniseconomie. Ik betreur het dan ook dat de minister dit blijkbaar niet beseft.”

“Als Vlaams volksvertegenwoordiger uit Brussel stel ik me ook ernstige vragen bij de stopzetting van de financiering van het GOK-steunpunt en van het op de lange baan schuiven van de Brusselpremie. Enerzijds heeft het GOK-steunpunt een enorme expertise opgebouwd, die zo dreigt verloren te gaan en anderzijds is het zo dat het onderwijs in een grootstad als Brussel GOK meer dan ooit nodig heeft, net zoals extra steunmaatregelen zoals het Brusselfonds.” aldus Ann Brusseel.

Ann Brusseel: “Ik snap echt niet waarom minister Smet die naast Onderwijs nota bene ook gelijke kansen en Brussel in zijn portefeuille heeft deze drie besparingen aankondigt die duidelijk de zwaksten en de Brusselaars als eersten zullen treffen. Gelijke kansenbeleid is immers het emancipatiemiddel bij uitstek in het onderwijs. Met de start van het nieuwe schooljaar (Brusselnieuws – 31 augustus 09) trok de minister zelf nog aan de alarmbel en stelde hij dat de draagkracht van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel is overschreden en dat er ten gevolge van de achteruitgang van het aantal leerlingen met een Vlaamse achtergrond menselijke drama’s kunnen ontstaan. In die context snap ik dus echt niet waar de minister op aanstuurt met zijn voorgestelde besparingen.”