‘Minister Smet schoffeert overgrote meerderheid Brusselse leerkrachten’

Ter verdediging van de afschaffing van de Brusselpremie stelde de Minister: “Eén van de problemen is dat veel van die jonge leerkrachten ’s morgens naar Brussel moeten komen, heel lang onderweg zijn. Dat ze les geven in de stad Brussel, die ze helemaal niet kennen. Ze kennen ook de leefwereld niet van de jonge Brusselaars. Vandaar dat het interessant zou zijn om die leerkrachten in Brussel te doen wonen,” aldus de Minister.

Ter verdediging van de afschaffing van de Brusselpremie stelde de Minister: “Eén van de problemen is dat veel van die jonge leerkrachten ’s morgens naar Brussel moeten komen, heel lang onderweg zijn. Dat ze les geven in de stad Brussel, die ze helemaal niet kennen. Ze kennen ook de leefwereld niet van de jonge Brusselaars. Vandaar dat het interessant zou zijn om die leerkrachten in Brussel te doen wonen,” aldus de Minister.

Gatz en Brusseel vinden het weinig respectvol tegenover de duizenden leerkrachten die lesgeven in het Brussels onderwijs en niet in Brussel wonen. “De overgrote meerderheid van de leerkrachten in het Nederlandstalig onderwijs woont inderdaad niet in Brussel, maar dat betekent niet dat ze de stad niet kennen. Integendeel, zij vervullen hun taak met hart en ziel. Het feit dat ze dagelijks naar de hoofdstad pendelen kan dit alleen maar staven. Voor jonge leerkrachten is de stap naar de hoofdstad inderdaad soms iets groter, maar de uitspraak van de Minister is toch erg kort door de bocht,” stelt Sven Gatz.

“Wij betreuren het, net als héél wat leerkrachten, dat zulke krasse uitspraken worden gedaan om de afschaffing van de Brusselpremie verkocht te krijgen,” vult Ann Brusseel aan. “Leerkrachten die zich wel dagelijks inzetten voor de Brusselse jongeren nemen zulke uitspraken niet. Straks overwegen ze hierdoor misschien om het onderwijs in Brussel wel te verlaten. En zo zal het schrijnend tekort aan leerkrachten helemaal niet opgelost raken. Het staat leerkrachten toch nog altijd vrij te kiezen waar ze willen wonen?”

De Brusselpremie werd destijds toegekend omdat leerkrachten in een ‘moeilijkere’ omgeving les kwamen geven, niet voor de keuze van hun woonplaats. Pascal Smet denkt nu de vervanging van de Brusselpremie door een huurpremie te motiveren maar bereikt er net het omgekeerde mee.