Minister Smet minimaliseert tekort aan zwemuren in scholen

Zowat overal in Vlaanderen hebben de zwemclubs ellenlange wachtlijsten, soms zelfs tot in 2015. De oorzaak is dat kinderen te weinig zwemlessen krijgen op school. Ann Brusseel ondervroeg daarom minister van Onderwijs Pascal Smet hierover in het Vlaams Parlement. “De maximumfactuur zorgt ook hier voor ongewenste effecten. Het wordt tijd dat de minister het systeem eindelijk bijstuurt en ook werk maakt van een betere samenwerking met De Lijn. Maar de minister weigert het probleem te erkennen. En daarvan zullen vooral kansarme kinderen de dupe zijn, want hun ouders kunnen zich geen privé-zwemlessen veroorloven,” vreest Brusseel.

Er is een grote vraag naar zwemlessen voor jonge kinderen. “Ouders willen terecht dat hun kind goed leert zwemmen. En daarvoor moeten ze noodgedwongen aankloppen bij zwemclubs. Scholen voorzien immers te weinig zwemuren om de leerlingen te leren zwemmen,” zegt Brusseel.

De oorzaak is de maximumfactuur. Door de maximumfactuur in het onderwijs kunnen scholen slechts een beperkt deel van de kosten van buitenschoolse activiteiten doorrekenen aan de ouders. Vooral het dure busvervoer van en naar het zwembad doet scholen besparen op het aantal zwemuren.

Maximumfactuur bijsturen

Ann Brussel vraagt daarom dat de minister het systeem van de maximumfactuur bijstuurt. “Er duiken steeds meer negatieve gevolgen op van dit systeem. Scholen moeten noodgedwongen besparen op activiteiten die wel degelijk een meerwaarde betekenen voor de leerlingen.” Eerder raakte al bekend dat de maximumfactuur ertoe geleid heeft dat er veel minder culturele uitstappen worden georganiseerd. “Open Vld vraagt daarom dat de minister het systeem grondig evalueert en bijstuurt. Het principe is nobel, maar je mag niet blind zijn voor de negatieve effecten.”

Daarnaast vraagt Brusseel dat er werk wordt gemaakt van een betere samenwerking met De Lijn. “Om het busvervoer goedkoper te maken moet een samenwerking met de Openbare Vervoersmaatschappij De Lijn beter georganiseerd worden. Maar het aangekondigde nieuwe decreet op leerlingenvervoer staat zelf ook al op een wachtlijst,” stelt Brusseel vast.

Minister minimaliseert de problemen

In zijn antwoord minimaliseert de minister de problemen met de zwemuren. Volgens hem hebben de scholen ook voldoende middelen gekregen. “De minister vergeet echter dat de scholen deze middelen nodig hebben voor de vele andere noden die er zijn,” zegt Brusseel. Ze verwijt Pascal Smet om ook hier zijn hoofd in het zand te steken. “Het is duidelijk dat we nog even zullen moeten wachten op een oplossing voor deze nieuwe wachtlijst in Vlaanderen. Zoals dat jammer genoeg ook het geval is voor de vele andere wachtlijsten,” besluit Brusseel.