Minister Bourgeois kan maar wil geen neutraliteit opleggen aan gemeenten

Vlaams Volksvertegenwoordiger Ann Brusseel (Open Vld) ondervroeg minister van Binnenlands Bestuur, Geert Bourgeois (N-VA), vandaag in het Vlaams Parlement over het standpunt van zijn partij om de neutraliteit van ambtenaren vanuit Vlaanderen op te leggen aan alle gemeenten. “Op 8 mei zei de minister in het parlement nog dat hij geen algemene regeling gaat uitwerken. Daarbij verwees hij naar de lokale autonomie. Nu zijn partij daar afstand van neemt en ook het Vlaamse regeerakkoord geen enkele hinder vormt, hadden we gehoopt dat de minister toch een algemene regel zou opleggen,” zegt Brusseel. “Jammer genoeg volhardt Bourgeois, wat het pleidooi van N-VA wel zeer ongeloofwaardig maakt. Waarom wachten tot na 2014 als je het nu perfect kan doen?” Open Vld diende alvast een resolutie in die de Vlaamse Regering oproept om een initiatief te nemen.

Naar aanleiding van de discussie in de Gentse gemeenteraad over de afschaffing van het hoofddoekenverbod, lieten Ben Weyts en Siegfried Bracke weten dat N-VA voorstander is van een algemene regel voor alle Vlaams en lokale ambtenaren. Ze willen naar eigen zeggen af van het “geflipflop” dat er vandaag is. “Ik juich dat standpunt toe, maar ben toch verbaasd,” zegt Ann Brusseel. “Toen ik op 8 mei N-VA-minister Bourgeois hetzelfde voorstelde wees die mijn vraag af door te zeggen dat er geen algemene regel moet komen en dat hij hier volop de gemeentelijke autonomie wil laten spelen. Dat is dus helemaal het omgekeerde van wat Weyts en Bracke zeggen,” stelt Brusseel vast.

Lokale autonomie is geen argument

Daarom ondervroeg de liberale volksvertegenwoordiger de minister vandaag opnieuw in het Vlaams Parlement. “Ik wilde weten of de minister, na de verklaringen van zijn partijgenoten, nu wel bereid zou zijn om een initiatief te nemen en een algemene neutraliteitsplicht op te leggen aan de gemeenten? De lokale autonomie mag hier immers geen argument zijn. Als het gaat om het waarborgen van belangrijke principes, zoals de neutraliteit van de overheid, moet het mogelijk zijn dat de Vlaamse Regering van bovenaf ingrijpt, dit is voor de taalwetgeving ook zo,” zegt Brusseel. Ze hoopte dan ook dat de minister zijn mening zou herzien en – in navolging van zijn partijgenoten – toch zou ingrijpen. “Open Vld zou dit initiatief vanuit de oppositie te volle steunen,” aldus Brusseel.

Regeerakkoord laat initiatief toe

De minister blijft echter weigeren. “En dat is jammer”, zegt Brusseel. “Niets weerhoudt de minister om een initiatief te nemen. Het regeerakkoord zegt niets over de neutraliteit van ambtenaren. De minister heeft dus zijn handen vrij. Hij hoeft zeker niet te wachten tot na de volgende verkiezingen. Maar toch gaat Bourgeois in tegen zijn eigen partijgenoten en tegen waar een meerderheid in Vlaanderen om vraagt: dat de neutraliteit van ambtenaren overal, in alle gemeenten zou gewaarborgd zijn.Ministers moeten hun verantwoordelijkheid nemen wanneer ze regeren, niet wanneer ze campagne voeren. Dit is het verschil tussen leiderschap en loze woorden.”

Meerderheid in Vlaams Parlement mogelijk

Ondanks het negatieve antwoord van minister Bourgeois, diende Open Vld een resolutie in die de Vlaamse Regering vraagt om een algemene neutraliteitsplicht op te leggen aan Vlaamse en lokale ambtenaren. “We zijn benieuwd naar het stemgedrag van de verschillende partijen over deze resolutie,” zegt Brusseel. “Hopelijk blijft iedereen zijn mening getrouw en dan is een meerderheid in het Vlaams Parlement perfect mogelijk en kunnen we een sterk signaal geven dat de neutraliteit van de overheid één van de kernpijlers is van een democratische rechtsstaat.”

Bekijk hier het filmpje van de actuele vraag van Ann Brusseel.

Bekijk hier het filmpje van de discussie rond het voorstel van resolutie van Ann Brusseel.