Meten is weten: screening impact gelijkekansenbeleid

In de beleidsbrief Gelijke Kansen 2010-2011 stelt de minister (O.D. 1.3) dat hij een instrument wil ontwikkelen dat beleidsmakers toelaat de impact van beleidsmaatregelen op de verschillende kansengroepen van het gelijkekansenbeleid in te schatten. Ann Brusseel vroeg om welk instrument dit concreet gaat en hoe de minister zo'n screening ziet.

In de beleidsbrief Gelijke Kansen 2010-2011 stelt de minister (O.D. 1.3) dat hij een instrument wil ontwikkelen dat beleidsmakers toelaat de impact van beleidsmaatregelen op de verschillende kansengroepen van het gelijkekansenbeleid in te schatten. Ann Brusseel vroeg om welk instrument dit concreet gaat en hoe de minister zo'n screening ziet.

Vermits er ook voor verschillende andere beleidsitems interesse bestaat voor de ontwikkeling van een eigen sectorale regelgevingstoets werd besloten om de krachten te bundelen. De coördinatie wordt verzorgd door het team Duurzame Ontwikkeling. De bedoeling is om het instrument op te splitsen in een 'quickscan' en een effectieve toets. Momenteel wordt de quickscan ontwikkeld, daarna wordt gefocust op de toets zelf.  De dienst Wetsmatiging volgt het hele proces nauwgezet op omdat het de bedoeling is om de duurzaamheidstoets te integreren in de reguleringsimpactanalyse (RIA).

Ann Brusseel: "Ik vind de idee achter een meer uniforme en geïntegreerde toets goed en zal dit verder opvolgen. Meten is immers weten!"

In bijlage kunt u de volledige vraag lezen.