Meertaligheid en immersieonderwijs: toekomstmuziek?

De plannen van het Atheneum van Sint-Pieters-Woluwe om in september te beginnen met meertalig onderwijs (enkele lessen zouden in het Engels gegeven worden) vormden de aanleiding tot een discussie over immersieonderwijs in de Commissie Onderwijs.

De plannen van het Atheneum van Sint-Pieters-Woluwe om in september te beginnen met meertalig onderwijs (enkele lessen zouden in het Engels gegeven worden) vormden de aanleiding tot een discussie over immersieonderwijs in de Commissie Onderwijs.

De commissieleden plaatsten vooral vraagtekens bij de wettelijkheid van een dergelijk initiatief. Hierop antwoorde Minister Smet dat er geen overleg is geweest tussen het Atheneum van Sint-Pieters-Woluwe en het kabinet. De onderwijsadministratie nam ondertussen contact op met de school om uit te klaren wet hun bedoeling precies is.

Ann Brusseel: "Ik was wat verbaasd door het initiatief, maar ik juich het wel toe. Er is in Brussel al heel lang sprake, ook in de academische wereld, van het organiseren van het meertalig onderwijs. Men ziet immers dat het STIMOB-project (Stimulerend Meertalig Onderwijs Brussel) succesvol verloopt en ouders vragen een voortzetting van meertalig onderwijs in het secundair onderwijs. Het is normaal dat een aantal directies enthousiast zijn over een aantal projecten en verder willen gaan, zonder te wachten op de beleidsmakers, hoe vervelend dit ook is voor de technische uitwerking van de zaak."

Daarnaast wachten alle commissieleden vol ongeduld de evaluatie van de CLIL-projecten af. Negen Vlaamse secundaire scholen konden van 2007 tot 2010 experimenteren met CLIL (Content and Language Integrated Learning). In die proeftuinscholen werden een beperkt aantal vakken in het Frans of het Engels gegeven. Het is nog wachten tot na de paasvakantie.

Na de paasvakantie zal er een grondige discussie volgen. Dan zal alles over talenbeleid samengebracht worden in de talennota. Er is de CLIL-evaluatie, er is onderwijs in eigen taal en cultuur, er is de eventuele opwaardering van het Engels in het basisonderwijs en er zijn nog een aantal andere aspecten zoals taalstimulering, ook voor kinderen die onvoldoende Nederlands spreken.

Ann Brusseel: "Ik pleit voor meertalig onderwijs omdat het een immens voordeel zou kunnen zijn. Hoe eerder men begint met taal en een degelijk taalonderricht, hoe sneller men meerdere talen kan leren. Ook de kennis van het Nederlands heeft er namelijk baat bij. Als je heel jonge kinderen goed en vroeg stimuleert om aan hun taalontwikkeling te werken, als ze op dat vlak getriggerd worden, zal hun kennis van het Nederlands ook sneller vooruitgaan, ook al is het niet hun moedertaal. Uiteraard moeten we de evaluatie van alle elementen afwachten en moeten we kijken hoe we hier in de toekomst mee verder kunnen."

Lees hier de volledige discussie naar aanleiding van de Vraag om uitleg 934 over de plannen van het atheneum van Sint-Pieters Woluwe om vanaf september immersieonderwijs te organiseren.