Meer HIV-preventie nodig!

Via ons (Irina De Knop, Ulla Werbrouck, Elisabeth Meuleman, Herman Schueremans, Vera Van der Borght, Annick De Ridder en Ann Brusseel) voorstel van resolutie vragen wij aan de Vlaamse Regering om het preventiebeleid inzake HIV besmettingen en aids verder uit te bouwen.

Via ons (Irina De Knop, Ulla Werbrouck, Elisabeth Meuleman, Herman Schueremans, Vera Van der Borght, Annick De Ridder en Ann Brusseel) voorstel van resolutie vragen wij aan de Vlaamse Regering om het preventiebeleid inzake HIV besmettingen en aids verder uit te bouwen.

In de resolutie zelf vragen wij om het beleid inzake het voorkomen van hiv-besmettingen vooral te focussen op de preventie, met een hernieuwde aandacht voor het zogenaamde veldwerk. Daarbij wordt de meest kwetsbare doelgroep concreet bereikt om de strijd tegen aids grondig te voeren. Dat kan via een zeer nauwe samenwerking met de holebihoreca, maar ook via een intens gebruik van de nieuwe media, zoals de sociale netwerksites. Er moet ook met de Federale Regering worden samengewerkt om het beleid te coördineren en op elkaar af te stemmen. Bovendien moet er ook geïnvesteerd worden in wetenschappelijk onderzoek naar een vaccin en naar virusdodende middelen.

De vraag naar extra omkadering en hernieuwde prioriteiten is cruciaal want de evolutie van het aantal besmettingen in Vlaanderen is zorgwekkend. In 2008 kwamen er in België 1079 mensen bij met hiv-besmetting. Dat zijn zowat drie mensen per dag. Vooral onder homomannen neemt het aantal besmettingen jaar na jaar toe. Volgens het Expertisecentrum Sensoa, die trouwens zeer verdienstelijk werk verricht in de aidspreventie, stijgt het aantal diagnoses in die groep sinds 2001 met 20 procent. Naar schatting zou 1 Vlaamse homo op de 20 besmet zijn (bij heteromannen bedraagt dat cijfer 1 op de 20.000). Vandaag besteedt de Vlaamse Regering 60.000 euro voor het programma homomannen. Volgens Irina De Knop volstaat dit niet om het aantal HIV besmettingen bij deze doelgroep op korte termijn terug te dringen.

Tijdens de commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid in het Vlaams Parlement van dinsdag 4 mei keurden meerderheid en oppositie het verzoek van Irina De Knop goed om een hoorzitting te plannen met een aantal instellingen uit de sector om de problematiek van de HIV-besmettingen uitvoerig te bespreken.

Volledige tekst resolutie 415 betreffende het oorkomen van hiv-besmettingen en aids.

Actuele stand van zaken resolutie 415.