Man / Vrouw vertegenwoordiging onderwijsparticipatiestructuren

Onderzoek genderverhouding onderwijsparticipatiestructuren

Het onderzoeksrapport was klaar in mei 2009. Het aantal leden van de schoolraad dat deelnam aan het onderzoek was echter te klein om iets af te leiden over de genderverhouding in schoolraden. Gemiddeld genomen stellen de onderzoekers wel vast dat er in een schoolraad van het basisonderwijs 63 % vrouwen en 36% mannen zitten. In het secundair onderwijs ligt het percentage mannen gemiddeld op 51% en het percentage vrouwen op 49%

Onderzoek genderverhouding onderwijsparticipatiestructuren

Het onderzoeksrapport was klaar in mei 2009. Het aantal leden van de schoolraad dat deelnam aan het onderzoek was echter te klein om iets af te leiden over de genderverhouding in schoolraden. Gemiddeld genomen stellen de onderzoekers wel vast dat er in een schoolraad van het basisonderwijs 63 % vrouwen en 36% mannen zitten. In het secundair onderwijs ligt het percentage mannen gemiddeld op 51% en het percentage vrouwen op 49%

Sensibiliseringsacties

Ann Brusseel: "Minister Smet stelt dat er bij de voorbereiding van de hersamenstelling van de schoolraden (tegen 1 september 2013) de nodige aandacht besteed worden aan een evenwichtige samenstelling."

De overheid zal via de geijkte communicatiekanalen de diverse geledingen die deel uitmaken van de schoolraden (ouders, leerkrachten, leerlingen) oproepen de nodige inspanningen te leveren om het gender-evenwicht te respecteren. Bij die gelegenheid zal ook gevraagd worden om de diverse doelgroepen die traditioneel minder goed bereikt worden, te betrekken bij zowel de formele inspraakstructuren als bij de informele inspraakkanalen die op school worden gehanteerd.

Ann Brusseel: "Ik vind dit alvast zeer positief en zal dit zeker verder opvolgen."

Lees hier het volledig verslag van de schriftelijke de vraag (SV 547) over de gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen aan onderwijsparticipatiestructuren.