Maatregelen voor studenten bij de federale verkiezingen van 13 juni 2010

Mevrouw Ann Brusseel : Voorzitter, minister, ondertussen is mijn vraag eigenlijk al voor een groot deel beantwoord. Ik heb alleszins in de krant kunnen lezen dat u er bij de universiteiten en hogescholen voor hebt gepleit dat ze ervoor zouden zorgen dat studenten op 13 juni kunnen stemmen, en dus geen examens moeten afleggen op 14 juni. Jammer genoeg gaan ze daar niet op in, als het klopt wat ik in de krant heb gelezen. Misschien kunt u nog antwoorden op mijn andere vraag: zijn studenten die in het kader van het Erasmusprogramma in het buitenland studeren, op de hoogte gebracht van de mogelijkheden om met een volmacht te stemmen? Zo ja, op welke manier?

Minister Pascal Smet : Ik heb inderdaad contact met hen opgenomen. Op de speciale verkiezingswebsite van Binnenlandse Zaken, www.verkiezingen.fgov.be, is er een rubriek ‘Student in examenperiode’. Daar kunnen de nodige documenten worden gedownload, zoals een attest dat de onmogelijkheid aantoont om te stemmen wegens studieredenen als bijlage van volmachtformulier. Een ander document is een typebrief die een student kan richten aan de voorzitter van het kantonhoofdbureau en een typeattest van de onderwijsinstelling als hij of zij wordt opgeroepen om in een bureau te zetelen. In principe worden studenten echter niet opgeroepen als de verkiezingen in examenperiodes vallen. Maar goed, je kunt nooit weten, en dan kunnen ze zich laten verontschuldigen.

Ik heb dus een brief gestuurd naar de Vlaamse hogescholen en universiteiten, met de vraag rekening te houden met de verkiezingen van 13 juni en in de mate van het mogelijke aanpassingen te doen aan de oorspronkelijke examenplanning. U weet dat dit een bevoegdheid is van de hogescholen en universiteiten zelf. Ik heb vooral opgeroepen tot een dialoog met de studentenvertegenwoordigers in de bestuursorganen van universiteiten en hogescholen. Ik heb ertoe opgeroepen dat daar te bespreken en welwillend te zijn. U merkt echter ook uit de reacties van studenten dat velen begrijpen dat het niet zo evident is dit te veranderen. Bovendien bestaat altijd de mogelijkheid om niet te stemmen of een volmacht te geven aan iemand die de student vertrouwt. Op die manier hebben we hen goed ingelicht. U hebt het antwoord van de hogescholen en universiteiten ook kunnen lezen in de krant.

Het is voor mijn ministerie niet mogelijk om de Erasmusstudenten op de hoogte te brengen van de mogelijkheid om met een volmacht te stemmen. Wij staan niet in voor de selectie van de studenten en krijgen hun gegevens pas als rapporten over hun verblijf bij de overheid bekend zijn. Op de website van Europese Programma’s voor Onderwijs, Opleiding en Samenwerking vzw (EPOS), die, zoals u weet, het Erasmusprogramma beheert, is er wel een link naar de verkiezingswebsite, waar de studenten dan de nodige formulieren kunnen downloaden. Ook de instellingen zijn gewezen op het bestaan van die site, zodat ze hun studenten op de hoogte kunnen brengen. Ik ga er echter van uit dat de studenten dat al wel zelf weten.

Mevrouw Ann Brusseel : Minister, ik dank u voor uw antwoord. Uiteraard zijn er een aantal praktische zaken waarop u niet altijd veel impact hebt. We hopen uiteraard dat u uw invloed kunt doen gelden, ook met het oog op de toekomst. Het lijkt me een idee om daar voor de volgende verkiezingen bij de universiteiten en hogescholen wat meer gehoor voor te vinden.

Verslag VOU 1979 eventuele maatregelen voor studenten bij de federale verkiezingen