Lerarenberoep aantrekkelijker maken door out-of-the-box te denken

Niet alleen de opleiding zal in dit kader hervormd worden, maar er zal ook aandacht zijn voor de richting die de lerarenloopbaan kan uitgaan. De debatten die immers tot nu toe werden gevoerd, zowel in het parlement als in de media, hadden vooral aandacht voor de rechtspositie van de leerkracht of hadden tot doel om duidelijkheid te scheppen over de pensioenen.

Niet alleen de opleiding zal in dit kader hervormd worden, maar er zal ook aandacht zijn voor de richting die de lerarenloopbaan kan uitgaan. De debatten die immers tot nu toe werden gevoerd, zowel in het parlement als in de media, hadden vooral aandacht voor de rechtspositie van de leerkracht of hadden tot doel om duidelijkheid te scheppen over de pensioenen.

Het viel Ann Brusseel op dat tijdens deze debatten maar weinig aandacht was voor de verloning van leerkrachten. Verschillende studies wijzen op de loonspanning tussen bachelors en masters, en tussen lesgevers en directie. Andere rapporten suggereren een omvorming van de opdracht van de leerkracht richting takenpakket, waarbij er dus zou worden afgestapt van uren en vakken. “Deze suggesties werden al vijftien jaar geleden gegeven,” stelt Brussel, en verwijzend naar de loonstudie die de HayGroup opstelde op verzoek van toenmalig Vlaams Minister van Onderwijs Marleen Vanderpoorten. “In het kader van het aangekondigd loopbaanpact zijn deze aanbevelingen nog steeds actueel.” 

In haar antwoord stelde Minister Crevits in het lerarenloopbaanpact aandacht te zullen hebben voor de opdracht van de leerkracht. Ook moet er duidelijkheid komen in de complexe verloven. Vooral aangaande de vrouwelijke leerkrachten, die de meerderheid van het korps uitmaken, is het van belang met een goed gedragen plan naar buiten te treden. Ook andere punten, betreffende het zorgkrediet aan het einde van de loopbaan, moeten nog verder uitgewerkt worden. De Minister verzekerde tegen einde mei meer zicht te hebben. “Het is van belang om zorgvuldig met verlofstelsels en zorgkrediet om te gaan,” onderstreept Brusseel, “Daarbij moeten we vooral niet vergeten dat oudere leerkrachten dit zorgkrediet kunnen gebruiken. Vaak willen zij bijvoorbeeld als grootouder het wat kalmer aan doen om voor de kleinkinderen te kunnen zorgen.” 

Aandacht voor verlofstelsels en correcte verloning zijn, samen met vakinhoud, bouwstenen voor een aantrekkelijker lerarenberoep. Brusseel moedigde de collega’s in het Vlaams Parlement aan om out-of-the-box te denken, onder meer over een verbeterde lerarenopleiding, over meer masters voor de klas, over levenslang leren en over het aantrekken van zij-instromers. 

“Ik hoop dat de discussies over de pensioenen op federaal niveau de mensen rond de tafel van het lerarenloopbaandebat de goesting niet ontneemt om out-of-the-box na te denken over het aantrekkelijker maken van de lerarenloopbaan en een grotere waardering voor wat leerkrachten doen in ons onderwijs,” besloot Brusseel.

12 mei 2016.