Leerkrachten zijn geëngageerd maar maken zich zorgen om werkdruk en statuut.

Vlaams Volksvertegenwoordiger Ann Brusseel (Open Vld), lid van de Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement, plaatste enkele weken geleden een enquête online gericht tot leerkrachten uit het basis- en secundair onderwijs. De enquête werd onlangs afgesloten met 3513 deelnemers, die vrijwillig en anoniem antwoordden op 78 vragen aangaande hun ervaring, ondersteuning en taakbelasting, en hoe zij als leerkrachten omgingen met bijzondere uitdagingen in de klas. De respondenten waren afkomstig uit alle onderwijsnetten.

Vlaams Volksvertegenwoordiger Ann Brusseel (Open Vld), lid van de Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement, plaatste enkele weken geleden een enquête online gericht tot leerkrachten uit het basis- en secundair onderwijs. De enquête werd onlangs afgesloten met 3513 deelnemers, die vrijwillig en anoniem antwoordden op 78 vragen aangaande hun ervaring, ondersteuning en taakbelasting, en hoe zij als leerkrachten omgingen met bijzondere uitdagingen in de klas. De respondenten waren afkomstig uit alle onderwijsnetten.

Ik heb deze enquête opgesteld omdat binnenkort in het Vlaams Parlement het debat zal worden gevoerd over de hervorming van de lerarenopleiding. Ook wordt er een loopbaanpact voor de leerkrachten besproken,’ verduidelijkt Ann Brusseel. ‘Met mijn vragenlijst wou ik rechtstreeks de mening van de leerkracht zelf vragen.

De onverwacht grote respons alleen als is belangrijk. Dit toont aan dat de leerkracht zich zorgen maakt om de toekomst. Op basis van de antwoorden kunnen enkele opvallende conclusies worden getrokken. Zo is de werkdruk voor de leerkracht bijna problematisch aan het worden. Vooral de tijdsbesteding wat betreft de administratie is zorgwekkend groot. Uit de opmerkingen van de correspondenten blijkt ook dat de combinatie tussen hun opdracht als leerkracht en hun vrijetijdsbesteding of gezinsleven steeds moeilijker wordt.

De mening over het behoud van de vaste benoeming is verrassend. Zowat de helft van de invullers van de enquête is uitgesproken voorstander van een vervanging van dit statuut door contracten van onbepaalde duur, waardoor veel meer flexibiliteit binnen het onderwijs mogelijk zou zijn. Diegenen die de vaste benoeming willen behouden roepen argumenten in zoals continuïteit van het lerarenkorps en bescherming tegen mogelijke willekeur of onkunde van de schooldirectie. Hoe jonger de leerkracht, hoe meer voorstander van de afschaffing van de vaste benoeming.

Het echte probleem zit echter in het statuut van de tijdelijke aanstelling van doorlopende duur. Leerkrachten die benoemd willen worden moeten eerst TADD’er worden. Maar hieraan zijn te weinig garanties en echte vooruitzichten verbonden.

Uit de resultaten kunnen we afleiden dat de leerkrachten ook vragende partij zijn voor degelijk opgeleide schooldirecties,’ aldus Brusseel. ‘We zien ook dat de pedagogische begeleider door de leerkrachten maar weinig positief wordt bekeken. Ze zijn van mening dat deze te weinig voeling heeft met wat er in de klas gebeurt. Ook dit is een probleem.

Ann Brusseel wil met de resultaten van de enquête in het Vlaams Parlement aan de slag gaan en hoopt dat Minister van Onderwijs Crevits de nodige aandacht zal hebben voor de bezorgdheden van de leerkrachten.

In bijlage kunt u zowel het volledige rapport als een korte samenvatting met de belangrijkste resultaten.