Leefbaar Anderlecht: nog veel werk aan de winkel

Vlot en veilig verkeer

Vlot en veilig verkeer

Een dagelijks verkeersinfarct teistert onze hoofdstad. Als we dit probleem niet dringend oplossen, zullen bedrijven wegtrekken. De Brusselaars riskeren dus de factuur te betalen van de stilstand. Om de vinger aan de pols te houden, organiseerde Open Vld Anderlecht op 26 maart een debatavond over mobiliteit. De sprekers waren verschillende experts: Els Ampe (Schepen Mobiliteit & Openbare Werken Stad Brussel en Brussels Parlementslid), Danny Smagghe (woordvoerder Touring), Roel De Cleen (Fietsersbond) en Piet Van Meerbeek (Bral vzw). Aan het einde van het debat bleken we het over veel zaken eens:

Meer metro en tram, want die zijn het snelst. Gelukkig heeft de Brusselse regering al groen licht gegeven voor extra lijnen. Daarnaast moeten er ook meer pendelparkings komen, om de meer dan 300.000 pendelaars te overtuigen om over te stappen op het openbaar vervoer in de stad. In Anderlecht wordt alvast de COOVI-CERIA parking uitgebreid! Ook bewoners moeten kunnen parkeren, liefst meer ondergronds, zodat we bovengronds leuke, groene pleinen en terrassen kunnen aanleggen. We hebben meer fietspaden nodig en ze moeten ook veiliger zijn. Het openbaar vervoer van de Lijn en de MIVB moeten beter op elkaar afgestemd worden. Er moet een oplossing komen voor het grote prijsverschil in abonnementen voor de 65plussers die de bus van De Lijn nodig hebben in Anderlecht. Ann Brusseel ondervraagt hierover in het Vlaams Parlement de Vlaamse minister van Mobiliteit, Hilde Crevits. Wordt vervolgd!

Waar je kunt spelen, is het goed leven

In het bestuursakkoord staat te lezen wat de gemeente Anderlecht van plan is: “Speelpleinen in iedere groene ruimte ontwikkelen om wijken aangenamer te maken en kinderen, die vaak geen tuin hebben, buitenspeelruimte te geven.” Zeer overtuigd van de noodzaak van die maatregel vraagt Ann Brusseel aan de bevoegde schepen om snel werk te maken van de belofte. “Ik heb gevraagd dat men het aantal speelpleinen in kaart zou brengen om na te gaan hoe het met het aanbod zit en waar het beter moet. Trouwens, om echt aan de behoefte aan speelruimte te voldoen, moeten er ook groene ruimtes bijkomen, zeker in wijken als Kuregem. Bovendien moeten de speelpleintjes aantrekkelijk en veilig zijn. Het hoekje met wat speeltuigjes op het einde van de Grondelstraat en de Prévinairestraat is een voorbeeld van hoe het niet moet: verwaarloosd, op een afgelegen plaats, kortom: echt niet wat je voor je kind wil. Ik hoop dat er tegen de zomer een verandering merkbaar is!”

Een beter onderhouden openbare ruimte

Het Brussels gewest heeft een ‘webapplicatie’ ontwikkelt die het makkelijk maakt voor burgers om problemen met kwaliteit van de openbare weg te melden. Putten in de weg, losliggende stoeptegels en verdwenen wegmarkeringen kan je melden via www.fixmystreet.irisnet.be en de app voor tablet en smartphone. Een stap vooruit in verkeersveiligheid en aantrekkelijkheid van de stad. De app werkt voor zowel gewest- als gemeentewegen. Een uniek elektronisch loket heeft als voordeel dat de bevoegde instantie het probleem snel kan oplossen. De meeste Brusselse gemeenten nemen deel aan het project, maar Anderlecht helaas niet. “Een gemiste kans. Daarom heb ik hierover een vraag gesteld aan de schepen van Openbare werken. Ik roep hem op om Anderlecht ook te laten deelnemen aan dit eenvoudig project om de openbare weg in onze gemeente beter te kunnen onderhouden.” Zolang de Anderlechtenaren de website niet kunnen gebruiken, kunnen ze problemen ook melden aan Ann via info@annbrusseel.be.