Laatste Vlaams actieplan rond STEM belooft weinig verandering

Ten eerste hoop ik dat men met een budget van 700.000 € de meest efficiënte van de 12 aanbevelingen gaat financieren, zo niet dreigt het plan weer een druppel op een hete plaat te worden. Anderzijds zou het fout  zijn te focussen op projectwerking. Er zijn voornamelijk structurele ingrepen nodig, die niet noodzakelijk meer middelen vergen.

Ten eerste hoop ik dat men met een budget van 700.000 € de meest efficiënte van de 12 aanbevelingen gaat financieren, zo niet dreigt het plan weer een druppel op een hete plaat te worden. Anderzijds zou het fout  zijn te focussen op projectwerking. Er zijn voornamelijk structurele ingrepen nodig, die niet noodzakelijk meer middelen vergen.

De techniek-coaches voor het basisonderwijs die nu voorgesteld worden, kwamen twee jaar geleden al ter sprake als oplossing. Heeft minister Smet nu wel de mensen gevonden om die taak te vervullen? Leerkrachten uit het secundair onderwijs hiervoor inzetten in de 3de graad van de lagere school is op zich een goed idee, maar het dramatische lerarentekort in het secundair zal weinig ruimte laten om die mensen in te zetten in het basisonderwijs. Veel efficiënter zou een aanpassing van de opleiding onderwijzer zijn, waar nu amper aandacht besteed wordt aan wetenschappen, technologie en techniek. Ook nascholing voor degenen die nu al voor de klas staan is een must.

De STEM-test aan het einde van de basisschool is een absurd voorstel zolang de eindtermen en leerplannen STEM zo weinig om het lijf hebben als nu. Biedt eerst sterke leerinhouden aan. Wat ga je anders testen, het 'natuurtalent' voor wetenschappen? Een STEM-academie oprichten naar analogie met de kunstacademie klinkt geweldig leuk, maar als de minister deze taak doorschuift naar de gemeenten, staan er waarschijnlijk geen 'Vlaamse' middelen tegenover. Veel lokale besturen houden financieel het kopje net boven water en doen er de voorbije jaren alles aan om hun eigen onderwijs over te dragen aan het GO! of het vrije net. Ik zie daar dus weinig draagvlak voor bijkomende onderwijstaken. Bovendien heb je expertise nodig voor de oprichting van dergelijke academie. Zoiets organiseer je dus beter in het kader van de brede school met de verenigingen die nu al bestaan.

De sensibilisering van meisjes is een positieve noot in dit plan, maar ook daar vrees ik dat men weinig zal bereiken als gewacht wordt tot de middelbare school om jongeren warm te maken voor STEM. 'Inquiry based learning' moet veel meer aan bod komen in de basisschool: actief wetenschappelijke en technische kennis en vaardigheden opdoen, niet op een al te abstract niveau, werkt bij jongens én meisjes.

Voorts begrijp ik uit de krant dat de nadruk vooral op technologie komt te liggen. Het is echter evenzeer noodzakelijk de exacte wetenschappen sterk te steunen, want ook daar zijn de noden groot. Door een jarenlange achteruitgang van het aantal leerlingen en studenten STEM, hebben we ook veel te weinig kandidaat-leerkrachten, zeker voor vakken als fysica, wiskunde en chemie. Dit brengt een negatieve spiraal teweeg. Nu staan teveel leerkrachten voor de klas zonder het vereiste diploma. Ze slagen er niet in om een grote groep leerlingen te enthousiasmeren voor wetenschappen. Dit moet dringend anders.

Een aantal ideeën van het STEM-platform zijn dus zeer goed, maar zonder structurele ingrepen in de lerarenopleiding en aanpassingen in het curriculum van het lager onderwijs, zullen we het vooropgestelde OESO-gemiddelde niet halen."

Binnenkort hebben we in de commissie Onderwijs opnieuw een gedachtewisseling over de STEM-problematiek en deze alweer ‘kersverse’ plannen van de Vlaamse regering. Het is maar zeer de vraag of de minister oor zal hebben naar de voorstellen van de parlementsleden. Wordt vervolgd…
 

Ik heb het voorbije jaar al frequent aandacht besteed aan dit thema in het Vlaams parlement.
Meer info, oa: https://www.annbrusseel.be/overzicht/trefwoord/stem