Kinderrechten & vrede

Gisteren ging in het kader van "Het Jaar van de Klaproos" de themadag "Kinderrechten en vrede" in het Vredescentrum in Antwerpen door. Ann Brusseel schreef een brief die aan het einde van de dag werd voorgelezen.

Gisteren ging in het kader van "Het Jaar van de Klaproos" de themadag "Kinderrechten en vrede" in het Vredescentrum in Antwerpen door. Ann Brusseel schreef een brief die aan het einde van de dag werd voorgelezen.

'Eerst en vooral wil ik mijn vriend Anton van harte bedanken voor het organiseren van dit mooi initiatief. Zonder betrokken burgers als Anton zou de samenleving warmte tekort komen. Geëngageerde burgers trekken aan de kar en helpen zo de politieke wereld vooruit. Opdat wij, politici, zouden begrijpen welke de echte prioriteiten zijn voor de mensen, opdat we zouden weten wat de mensen beroert. Het lot van kinderen beroert. Niemand kan onverschillig blijven wanneer kinderen onrecht aangedaan wordt. In veel landen zijn kinderen het slachtoffer van oorlogsgeweld, van honger en ontbering; of van uitbuiting, dag in dag uit, los van eender welk conflict. Het is noodzakelijk dat de internationale politieke instellingen deze vormen van onrecht blijven bestrijden.

De initiatieven ter bevordering van vrede en samenwerking verdienen de steun van de internationale gemeenschap. België moet als lid van de EU en andere internationale organen blijven hameren op een oplossing voor de Syrische burgeroorlog, één van de meest gruwelijke conflicten sinds het begin van de 21ste eeuw. Voorts moeten we in ons buitenlands beleid een punt blijven maken van de strijd tegen het gebruik van clusterbommen en landmijnen, dat zoveel onschuldige slachtoffers maakt, onder wie veel kinderen.

Ten tweede wil ik de economische uitbuiting van kinderen aanklagen. Ik denk aan de goedkope textiel die door kinderen geproduceerd wordt, in ongezonde omstandigheden. We moeten het lef hebben de multinationals onder druk te zetten om strenger te zijn voor hun leveranciers. We mogen niet langer aanvaarden dat hippe kleren door analfabete kinderen gefabriceerd worden en daardoor lekker goedkoop zijn (waardoor we veel meer kunnen kopen dan we nodig hebben, laten we dat eerlijk toegeven). We moeten van regeringen van ontwikkelingslanden eisen dat ze kinderen in bescherming nemen en zorgen voor gratis onderwijs. Het is ook voor hun economie belangrijk dat ze precies wél investeren in onderwijs. Ontwikkelingssamenwerking moet daarom gefocust zijn op onderwijsondersteuning, geboorteplanning en gezondheidszorg. Want om kinderen kansen te geven, moeten we overbevolking en armoede uitroeien.

Tenslotte wil ik bijzondere aandacht vragen voor het lot van meisjes. Ze zijn zo veel vaker slachtoffer van geweld. Geweld onder diverse vormen: gedwongen huwelijken op jonge leeftijd, besnijdenissen, eremoorden. In naam van de culturele traditie gaat dit onrecht verder, jaar na jaar. We moeten onze stem luider laten klinken tegen het geweld op meisjes. Tegen het feit dat ze in veel landen maar halve burgers zijn. Het is een schande dat een land als Saoedi Arabië lid is van de Mensenrechtenraad van de VN. Onze regeringen moeten deze wantoestanden veel vaker aanklagen en het desnoods niet bij woorden houden. Of is een vat olie dan echt meer waard dan het leven van vrouwen?

Laten we er allemaal onze schouders onder zetten. Op die verschillende nageltjes blijven kloppen. Het moet beter met kinderrechten. En het zal lukken.

Ik dank u voor aandacht! Van harte, Ann Brusseel'
 

Zie ook de Facebookpagina van "Het Jaar van de Klaproos".