Kinderopvang in Brussel: Wie neemt zijn verantwoordelijkheid?

Al maanden woedt een hevige discussie over de uitbreiding van kinderopvang in Brussel. Er worden steeds meer kindjes geboren in Brussel en volgens alle demografen blijven de geboortes de komende jaren stijgen. Vandaar de dringende nood aan extra plaatsen in kinderopvang en scholen.

Al maanden woedt een hevige discussie over de uitbreiding van kinderopvang in Brussel. Er worden steeds meer kindjes geboren in Brussel en volgens alle demografen blijven de geboortes de komende jaren stijgen. Vandaar de dringende nood aan extra plaatsen in kinderopvang en scholen.

Het laatste mikpunt van de discussie is het Brussels hoofdstedelijk gewest, dat een budget van 4,5 miljoen euro vastlegde voor investeringen in kinderopvang. Maar het Vlaams Komitee voor Brussel vzw liet met een klacht deze beslissing door het Grondwettelijk Hof ongedaan maken, omdat het de Gemeenschappen zijn die deze investeringen moeten doen, niet de Gewesten.

Voor de Nederlandstalige kinderopvang ligt de bal nu in het kamp van de Vlaamse Gemeenschap.

Ann Brusseel kaart de problematiek aan in het Vlaams Parlement: “Minister Vandeurzen beloofde vorig jaar 255 extra plaatsen. Ten eerste wil ik weten of deze nu echt gecreëerd zijn, ten tweede vrees ik dat 255 echt niet genoeg is. Ik zal de minister om extra inspanningen vragen. Ik hoop op een snel antwoord.

De Franse en Vlaamse Gemeenschappen weten immers zeer goed dat Brussel met enorme noden kampt, maar ze doen alsof hun neus bloedt. De heren Vandeurzen en Nollet, beiden minister en bevoegd voor kinderopvang, liggen niet wakker van de kinderen in de hoofdstad, hun kiezers wonen in Limburg of Henegouwen.

Ik betreur de politieke spelletjes. Dat vertraagt de zaken. Al wat de mensen willen, is een betaalbare plaats voor hun kindje in een goede crèche dicht bij hun woonplaats. Daar moet werk van gemaakt worden!”

Wordt vervolgd…

Ann Brusseel – Vlaams volksvertegenwoordiger