Kinderen te vaak geconfronteerd met geweld!

Uit recent onderzoek van het Kinderrechtencommissariaat "Geweld gemeld en geteld" blijkt nog maar eens dat kinderen vaak het slachtoffer zijn van geweld en dit zowel thuis, op school als in de vrije tijd. De resultaten van dit onderzoek werden onder andere  in de comissie welzijn besproken.

Uit recent onderzoek van het Kinderrechtencommissariaat "Geweld gemeld en geteld" blijkt nog maar eens dat kinderen vaak het slachtoffer zijn van geweld en dit zowel thuis, op school als in de vrije tijd. De resultaten van dit onderzoek werden onder andere  in de comissie welzijn besproken.

Ann Brusseel: "De resultaten van het onderzoek van het kinderrechtencommissariaat zijn verontrustend. Ik keur alle vormen van geweld tegen kinderenaf en in het bijzonder intrafamiliaal geweld. Ik denk dat onderwijs een grotere rol kan spelen om kinderen en jongeren te sensibiliseren over en weerbaar te maken tegen geweld. Een betere samenwerking over alle betrokken beleidsdomeinen (onderwijs, welzijn sport, jeugd) is noodzakelijk om deze problematiek aan te pakken."

Lees hier de volledige parlementaire discussie (VOU 2911 – 04 oktober 2011).