Kansengroepen amper vertegenwoordigd in sportclubs

Amper 11% van de bestuursleden van Vlaamse sportfederaties is een vrouw. Ook de sportclubs leggen een slecht rapport voor met 20 procent vrouwelijke bestuursleden. Dat blijkt uit onderzoek van professor Jeroen Scheerder naar het genderevenwicht van de Vlaamse sportwereld. “Een heterogene bestuursploeg blijkt nochtans te zorgen voor een bestuur dat oog heeft voor wat beweegt in de samenleving in het geheel, met aandacht voor meer dan alleen de competitie.”, stelt Ann Brusseel, Vlaams Volksvertegenwoordiger.

Amper 11% van de bestuursleden van Vlaamse sportfederaties is een vrouw. Ook de sportclubs leggen een slecht rapport voor met 20 procent vrouwelijke bestuursleden. Dat blijkt uit onderzoek van professor Jeroen Scheerder naar het genderevenwicht van de Vlaamse sportwereld. “Een heterogene bestuursploeg blijkt nochtans te zorgen voor een bestuur dat oog heeft voor wat beweegt in de samenleving in het geheel, met aandacht voor meer dan alleen de competitie.”, stelt Ann Brusseel, Vlaams Volksvertegenwoordiger.

Daarnaast pleitte Ann Brusseel voor grotere inclusie van de verschillende kansengroepen binnen de Vlaamse sporttakken. “Momenteel ligt de focus van de gemiddelde Vlaamse sportclub op de autochtone bemiddelde Vlaamse jongere.” Aldus Brusseel, “Inclusie is echt nodig. In onze grootstedelijke omgeving hebben alle mensen nood aan ruimte voor recreatie en sport.”

In zijn antwoord haalde de minister aan dat hij in zijn nieuw ontwerpdecreet voor de georganiseerde sportsector expliciet stelt dat sportfederaties aandacht moeten schenken aan het aanbieden van een werking voor iedereen. Inzake het genderonevenwicht stelde de minister dat hij een werkgroep oprichtte om de kwestie onder de aandacht te brengen.

“We kunnen mooie doelen nastreven en erover blijven praten, maar op termijn dreigt dit onvoldoende te worden.”, stelt Ann Brusseel. “Een werkgroep die zich met concrete maatregelen bezighoudt is een goede zaak, ik kijk dan ook uit naar de resultaten en zal dit verder opvolgen.”
 

Lees hier het volledige verslag van deze parlementaire vraag.