Jongerenstages bij internationale organisaties

Om pasafgestudeerden de kans te bieden internationale ervaring bij multilaterale organisaties op te doen, startte de Vlaamse overheid in september 2006 (besluit 29 september 2006) een programma van multilaterale stagefinanciering op.

Op 18 februari 2011 keurde de Vlaamse Regering een nieuw besluit betreffende de subsidiëring van stages bij internationale organisaties goed. Het zogenaamde 'Flanders Trainee Programme'.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige regelgeving betreffen:

Om pasafgestudeerden de kans te bieden internationale ervaring bij multilaterale organisaties op te doen, startte de Vlaamse overheid in september 2006 (besluit 29 september 2006) een programma van multilaterale stagefinanciering op.

Op 18 februari 2011 keurde de Vlaamse Regering een nieuw besluit betreffende de subsidiëring van stages bij internationale organisaties goed. Het zogenaamde 'Flanders Trainee Programme'.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige regelgeving betreffen:

  • een uitbreiding van het aantal internationale organisaties die voor financiering in aanmerking komen;
  • in tegenstelling tot de vorige regeling met forfaitaire bedragen wordt nu gedifferentieerd per bestemming en op basis van door de VN vastgelegde aanpassingscoëfficiënten. De exacte bedragen worden jaarlijks vastgelegd via een ministerieel besluit. Voor 2012 werd dit besluit op 6 december 2011 bekendgemaakt door de secretaris-generaal van het Departement Internationaal Vlaanderen;
  • er worden geen stageovereenkomsten meer opgesteld maar wel subsidiebesluiten;
  • een aanvraag kan worden ingediend tot één dag voor aanvang van de stage.

Dit zijn de belangrijkste punten uit het antwoord van de minister over de jongerenstages 2013:

In 2013 hebben 122 jongeren gebruikgemaakt van het Flanders Trainee Programme. De populairste stageplaatsen waren de UNESCO (27), de Europese Commissie (9), de Wereldgezondheidsorganisatie (8) en UNICEF (6). Voor een volledig overzicht – zie link naar antwoord.

Deze stages varieerden van 2 tot 6 maanden, met een gemiddelde stageduur van 99 dagen.

De overgrote meerderheid van de stagiairs was houder van een bachelor- of masterdiploma rechten, politieke en sociale wetenschappen, criminologie, letteren, bio-ingenieurswetenschappen, economie en stedenbouw en ruimtelijke planning.

Uiteindelijk werd er 550.000 euro uitgegeven door de Vlaamse overheid. De subsidiepot was uitgeput op 7 augustus 2013.

De economische crisis lijkt geen impact te hebben op het aantal beschikbare stageplaatsen De internationale organisaties zijn graag bereid om door de Vlaamse overheid gefinancierde stagiairs in te zetten. De vraag van jongeren om een stage bij een internationale organisatie te lopen, neemt toe.

In 2014 wordt 500.000 euro voorzien voor het stagefinancieringsprogramma.

Lees via deze link de volledige vraag en het antwoord op Ann haar vraag (SV 246) over jongerenstages bij internationale organisaties.