Jeugdinfrastructuur in de 6 faciliteitengemeenten in de Brusselse Rand krijgt geen ondersteuning!

Open Vld is er van overtuigd dat de kwaliteit van de jeugdwerking nauw samenhangt met de kwaliteit van de jeugdinfrastructuur. De gemeentebesturen van de zes faciliteitengemeenten weigeren echter al jaren om een jeugdbeleidsplan op te stellen. De toestand van de plaatselijke jeugdinfrastructuur in deze gemeenten is ronduit penibel te noemen. Daarom vragen Ann Brusseel, Irina De Knop, Sven Gatz en Gwenny De Vroe in een resolutie aan de Vlaamse Regering om het infrastructuurprobleem van de jeugdwerking in de faciliteitengemeenten op een structurele manier op te lossen, door als Vlaamse overheid zelf jeugdcentra op te richten, naar analogie met de bestaande gemeenschapscentra in de rand rond Brussel.

Intussen is de problematiek betreffende de jeugdinfrastructuur in de zes faciliteitengemeenten in de rand rond Brussel bij de bespreking van de begroting en de beleidsnota reeds aan bod gekomen in de commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand. De minister heeft een bedrag van 500.000 euro ingeschreven in de begroting van 2010 voor het jeugdhuis te Sint-Genesius-Rode. Het mag echter niet bij een eenmalige actie blijven.

Ann Brusseel: "Wij vragen dat de minister ook in de volgende begrotingen de nodige middelen voorziet om de kwaliteit en de veiligheid van de jeugdinfrastructuur in de andere faciliteitengemeenten te garanderen."

Volledige tekst resolutie 170 jeugdinfrastructuur 6 faciliteitengemeenten Brusselse Rand.

Huidige Stand van zaken in dit dossier.